Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X19 - công ty may 247

Đối với doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Vì vậy, việc quản lý các chi phí thực chất là quản lý chi phí về nguyên vật liệu. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng có ảnh hưởng đến giá thành. Mặt khác, một trong những điều kiện để chiến thắng trong sự cạnh tranh của cơ chế thị trường là chính sách giá cả. Do đó một doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Nhận thấy được tầm quan trọng của nguyên vật liệu đồng thời được sự giúyp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán của Xí nghiệp X19 va sự chỉ dẫn tận tình của giảng viên, PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em đã nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X19 - công ty may 247" .
Nội dung đề tài được chia làm 3 phần:
Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản cxuất.
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X19.
Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X19.

Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X19 - công ty may 247
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X19 - công ty may 247 sẽ giúp ích cho bạn.