Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Vĩnh Thiện

Trong những năm qua đất nước ta thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và có những biến đổi sâu sắc, phát triển mạnh mẽ hoà nhập với nền kinh tế thế giới trước sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường mối quan tâm lớn nhất và hàng đầu của các doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận: Lợi nhuận quyết định sự tồn tại của DN. Tình hình thực tế của DN, phải thường xuyên điều tra. tính toán cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho chi phí bỏ ra ít nhất nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất với sản phẩm cao. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi các DN quan tâm đến yếu tố ảnh hưởng tới sản phẩm của mình.
Hoạch toán chi phí và giá thành sản phẩm trong các DN sản xuất nói chung và trong DN kinh doanh nói riêng đã và đang là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu quan trong bất kì DN nào. Hai chỉ tiêu này có mối quan hệ khăng khít không tách rời nhau trong điều kiện nền kinh tế hiện nay thì vấn đè tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao lợi nhuận tăng tích luỹ cho DN nó làm tiền đề đảm bảo cho sự tồn tại chỗ đứng của DN trong sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường để làm tốt công việc này đòi hỏi các DN cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác kịp thời và đúng đối tượng, đúng quy chế quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể tiết kiệm các khoản mục chi phí dùng cho sản xuất.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nên thời gian thực tập ở Công ty CP Vĩnh Thiện cùng với sự giúp đõ của cô giáo: Phạm Hồng Nhung và tập thể cán bộ nhân viên phòng kế toán của Công ty CP Vĩnh Thiện em đã chon đề tài kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Vĩnh Thiện (Cho nghiệp vụ thực tập của mình).
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm các phần sau:
Phần I: Tổng quan về Công ty CP Vĩnh Thiện.
Phần II: Thực trạng hoạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Vĩnh Thiện.
Phầm III: Đánh giá thực trạng hoạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Vĩnh Thiện.
Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Vĩnh Thiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Vĩnh Thiện sẽ giúp ích cho bạn.