Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương.

Sản xuất kinh doanh đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển về kinh tế của một xã hội, bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải sản xuất kinh donh. Sản xuất là quá trình con người tạo ra của cải vật chất, hàng hoá đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khách quan của con người muốn tồn tại và phát triển.
Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp tự do hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuân khổ của pháp luật, thị trường trở thành chiếc gương soi, là nơi có sức mạnh ổn định mọi hành vi và ứng sử của doanh nghiệp. Để đáp ứng đòi hỏi của thị trường yêu cầu đặt ra cho các nhà sản xuất là giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm giá bán mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường
Chi phí lớn nhất trong sản xuất kinh doanh chính là chi phí nguyên vật liệu. Vì vậy mà các doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu phải tổ chức quản trị tốt nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Kế toán là công cụ quản lý tài chính hữu hiệu cung cấp thông tin chính xác đầy đủ cho các nhà quản lý. Nó phản ánh kịp thời đầy đủ sự tham gia của ba yếu tố: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động
Kế toán chi phí sản xuất là bộ phận quan trọng, trong đó công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ đòi hỏi sự chính xác khoa học hợp lý đem lại lợi ích cao nhất. Giảm được chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm là cách tốt nhất làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
nội dung chuyên đề: gồm 3 phần
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán NL, VL và CC, DC
Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán vật liệu - CCDC

Xem Thêm: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dươn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dươn sẽ giúp ích cho bạn.