Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần LICOGI13 E&C

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở cửa hợp tác toàn cầu hóa, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển chưa từng có. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện các công cụ quản lý kinh tế, mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò cấu thành quan trong đối với việc quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, là nguồn kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, các khu vực kinh tế. Vì vậy đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng với yêu cầu và nội dung của quá trình đổi mới. Cơ chế quản lý kinh tế là một vấn đề thực sự cần thiết. Cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội của đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Đóng góp cho sự phát triển này là ngành Xây Dựng – Một ngành mũi nhọn trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
Hiện nay, trong nền kinh tế Việt Nam, Xây Dựng là một ngành kinh tế lớn của đất nước, bao gồm rất nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đến sản xuất kinh doanh, quản lý và phát triển nhà ở, Xây Dựng kỹ thuất hạ tầng đô thị. Từ quy hoạch hạ tầng đô thị nông thôn, tư vấn thiết kế, quản lý, giám sát thi công đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kiến trúc, đào tạo nguồn nhân lực lao động, các dịch vụ đời sống và hợp tác quốc tế Trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, ngành Xây dựng có một vị trí quan trong bởi thông qua các hoạt động của ngành, độ ngũ những người làm công tác xây dựng đã tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, tạo tiền đề không thể thiếu cho các ngành kinh tế khác phát triển, làm cho bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc.
Kết cấu của báo cáo gồm có 3 phần như sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần LICOGI13 E&C
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty csổ phần LICOGI13 E&C
Chương 3: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần LICOGI13 E&C
Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần LICOGI13 E&C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần LICOGI13 E&C sẽ giúp ích cho bạn.