Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52Sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đó có một bước chuyển đổi cơ bản từ một nền kinh tế tập chung dần hình thành một nền kinh tế thị trường đầy đủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong suốt thời kỳ này, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Ngày 11/01/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đó là sự kiện quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của đất nước ta vào nền kinh tế toàn cầu. Khi gia nhập WTO, một trong những thách thức lớn nhất là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên cơ hội sẽ nhiều hơn so với thách thức, nhất là cạnh tranh sẽ sàng lọc doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Bên cạnh những cơ hội thời gian qua các doanh nghiệp Việt Nam đó phải đối mặt với nhiều thách thức như: chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, nhập siêu lớn, chất lượng tăng trưởng của một số nghành chưa bền vững, năng lực cạnh tranh ở các cấp độ còn hạn chế . điều đó đó ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp.
Ngành xây dựng cũng đang cùng trong một xu thế đó với toàn nền kinh tế, song song với phát triển kinh tế việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đang diễn ra nhanh chóng ở khắp mọi nơi. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để quản lý có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn. Sự tồn tại của doanh nghiệp hiện nay phụ thuộc vào nhiều nhân tố nhưng điều tiên quyết là doanh nghiệp phải biết ứng xử giá cả một cách linh hoạt, biết tính toán chi phí bỏ ra, biết khai thác khả năng của mình nhằm giảm chi phí đến mức thấp nhất. Muốn đạt được các mục tiêu này, các nhà quản lý cần có những biện pháp quản lý hữu hiệu và đề ra được những phương hướng quản lý đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 52 có bộ máy kế toán độc lập, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là thi công xây lắp và quản lý đầu tư dự án với địa bàn hoạt động chủ yếu tại khu vực miền Bắc.
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 5 sẽ giúp ích cho bạn.