Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang - Xí nghiệp may Lục Nam dưới góc độ kế toán tài chính.

Trong cơ chế kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động cùng với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt là việc ra nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006 đã tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển. Gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới giúp mở rộng thị trường quốc tế nhưng cũng làm tăng tính cạnh tranh thị trường trong nước. Vì vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải chủ động về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng năng lực, cơ hội để đạt được hiệu quả kinh tế cao. Mỗi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ, nâng cao năng suất lao động cũng như trình độ của cán bộ công nhân viên.
Trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lý và hệ thống quản lý có sự thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác kế toán là một bộ phần quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu của hạch toán kế toán, giữa một vai trò hết sức quan trọng. Với chức năng giám sát và phản ánh trung thực các thông tin về sự phát sinh chi phí sản xuất, tính đúng chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra những phương án thích hợp giúp xác định giá bán của sản phẩm và đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệ quả nhất. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết.
Kết cấu bài luận văn gồm 3 phần chính:
Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang - Xí nghiệp may Lục Nam.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang - Xí nghiệp may Lục Nam.
Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang - Xí nghiệp ma
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang - Xí nghiệp ma sẽ giúp ích cho bạn.