Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Điện lực Đông Anh

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con ngươời, nú tạo ra của cải vật chất và cỏc giỏ trị tinh thần cho xó hội. Lao động cú năng suất, chất lơượng và hiệu quả cao là nhõn tố quyết định đến sự phỏt triển của đất nước.
Trong nền kinh tế thị trơờng, sau những tớnh toỏn cho sản xuất kinh doanh, những vấn đề xung quanh ngơười lao động nhơư: việc làm, thu nhập, tiền lương . luụn là đề tài hấp dẫn đươợc nhiều ngơười quan tõm tranh luận. Trong cỏc doanh nghiệp làm thế nào để xử lý mối quan hệ hữu cơ giữa ng-ười sử dụng lao động và ngươời lao động để tạo đà cho sản xuất kinh doanh phỏt triển, khụng gỡ hơn là giải quyết tốt mối quan hệ về quyền lợi và chớnh sỏch với người lao động.
Trong những năm gần đõy, Đảng và Nhà nơước ta đó rất quan tõm và cú nhiều cố gắng trong cải cỏch và hoàn thiện chớnh sỏch, chế độ tiền l-ương và cỏc khoản trớch theo lươơng. Đồng thời hươớng dẫn và kiểm tra giỏm sỏt chặt chẽ cỏc đơn vị thực hiện nghiờm tỳc, đầy đủ, đỳng đắn cỏc chớnh sỏch, chế độ về tiền lươơng, tiền thươởng . mà Nhà nươớc ta quy định và ban hành nhằm đỏp ứng và tạo sự cụng bằng trong việc chi trả lơương cho ngươời lao động, kớch thớch ngơời lao động hăng hỏi và tớch cực phỏt huy tinh thần làm chủ tập thể, thực hiện lao động cú kỹ thuật, cú năng suất, chất lươợng, hiệu quả cao gúp phần tớch cực thỳc đẩy sự phỏt triển của đơn vị núi riờng và toàn nền kinh tế núi chung.
Cú thể núi tiền lơương và cỏc khoản trớch theo lơương là nguồn thu nhập chớnh và chủ yếu của ngươời lao động, là cơ sở bảo đảm cuộc sống của gia đỡnh họ và bản thõn họ trong hiện tại cũng nhơư sau này.
Chuyên đề bao gồm ba chương như sau:
Chương I: Đặc điểm lao động tiền lương và quản lý lao động, tiền lương của công ty Điện lực Đông AnhXem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Điện lực Đông Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Điện lực Đông Anh sẽ giúp ích cho bạn.