Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ xây dựng chương trình mô phỏng quy trình quản lý công nợ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. xây dựng chương trình mô phỏng quy trình quản lý công nợ


  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Chương I : Giới thiệu tổng quan
  I.1 Giới thiệu đề tài 2
  I.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu .3
  I.3 Hiện trạng ứng dụng . 3
  I.3.1 Những khó khăn trong hướng dẫn thực hành kế toán . .3
  I.3.2 Hiện trạng tin học . .4
  I.3.3 Mục tiêu thực hiện của đề tài .4
  Chương II : Cơ sở lý thuyết
  II.1 Hệ thống quản lý công nợ 5
  II.1.1 Khái niệm quản lý công nợ .5
  II.1.2 Khái niệm mô phỏng 5
  II.1.3 Quy trình quản lý công nợ .5
  II.2 Xác định yêu cầu .8
  II.2.1 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ . .8
  a) Nghiệp vụ quản lý tình huống . 8
  b) Các nghiệp vụ trong quy trình quản lý công nợ .9
  II.2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống 14
  II.2.3 Yêu cầu phi chức năng 14
  II.3 Công nghệ sử dụng . .15
  II.3.1 Ngôn ngữ lập trình VB.Net 15
  II.3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Developer Edition 2005 .15
  II.3.3 Công nghệ Flash và ngôn ngữ lập trình Action script 2.0 . 17
  Chương III : Phân tích thiết kế hệ thống
  III.1 Phân tích thiết kế hệ thống ở mức quan niệm .18
  III.1.1 Thành phần dữ liệu mức quan niệm 21
  a) Mô tả thực thể 21
  b) Mô tả mối kết hợp .28
  c) Mô hình thực thể kết hợp . 34
  III.1.2 Thành phần xử lý ở mức quan niệm 35
  III.2 Phân tích thiết kế hệ thống ở mức logic . 40
  III.2.1 Thành phần dữ liệu ở mức logic . .40
  III.2.2 Ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ 42
  a) Ràng buộc khóa chính .42
  b) Ràng buộc miền giá trị 46
  III.2.3 Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ .49
  a) Ràng buộc tồn tại .49
  b) Ràng buộc liên thuộc tính, liên quan hệ 53
  III.2.4 Thành phần xử lý ở mức logic .55
  III.3 Phân tích thiết kế hệ thống ở mức vật lý .60
  III.3.1 Thành phần dữ liệu mức vật lý . 60
  a) Mô tả các bảng 60
  b) Mô tả các mối kết hợp . 65
  c) Mô hình vật lý 70
  III.3.2 Thành phần xử lý ở mức vật lý 71
  a) Những đoạn code chính 71
  b) Thành phần giao diện ở mức vật lý 86
  Chương IV : Giới thiệu sản phẩm
  IV.1 Các chức năng quản lý tình huống của chương trình .93
  IV.2 Thực hành mô phỏng quy trình quản lý công nợ .94
  IV.2.1 Giao diện của chương trình 94
  IV.2.2 Các chức năng chính của chương trình .95
  a) Quy trình quản lý công nợ 95
  b) Chức năng nhận biết và kiểm tra việc lập báo
  cáo trong khi thực hành .97
  c) Các chức năng trợ giúp và hướng dẫn 97
  Kết luận 98
  Danh mục tài liệu tham khảo 100
  Phụ Lục : Các mẫu biểu xuất hiện trong quy trình quản lý công nợ .101
  1
  Lời nói đầu
  Nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong nền kinh tế tri
  thức với nhân tố nguồn nhân lực đóng vai trò trọng tâm. Trong thời đại bùng nổ công
  nghệ thông tin ngày nay, không thể đo lường hết phạm vi ứng dụng công nghệ thông
  tin cũng như hiệu quả vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là đối với các hoạt động
  quản lý kinh doanh. Trong đó hoạt động kế toán là một nhu cầu không thể thiếu trong
  bất kỳ công ty hay cơ quan nào.
  Nhu cầu về nguồn nhân lực kế toán là một nhu cầu quan trọng nhưng hiện nay
  cung đang vượt cầu. Chính vì thế các công ty đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất
  lượng và có nhiều kinh nghiệm. Đó chính là cái khó lớn nhất cho các sinh viên chuyên
  ngành kế toán sắp ra trường, chưa có nhiều điều kiện thực tập, chưa được tiếp xúc với
  môi trường làm việc thực tế. Chính vì thế họ không có nhiều kinh nghiệm để đáp ứng
  được nhu cầu của các Công ty, cơ quan hiện nay. Đồng thời việc tìm kiếm một nơi để
  sinh viên có thể thực tập trước khi ra trường là một vấn đề khó khăn với cả sinh viên
  lẫn nhà trường. Trong khi số lượng sinh viên khá đông như bây giờ thì số lượng các
  công ty, doanh nghiệp trên địa bàn và các khu vực lân cận vẫn chưa đáp ứng được vấn
  đề cung cấp một nơi thực tập cho sinh viên.
  Mục đích xây dựng phòng thực hành mô phỏng kế toán cũng không nằm ngoài
  mục tiêu trên. Bên cạnh đó việc đào tạo được những cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế
  toán phù hợp yêu cầu của nền kinh tế thị trường, có năng lực hoạt động, giỏi về
  chuyên môn, năng động sáng tạo trong công việc, được xã hội thừa nhận, thực sự là
  một thách thức lớn đối với các trường đại học nói chung và Đại Học Lạc Hồng nói
  riêng.
  Với việc xây dựng chương trình Phòng thực hành mô phỏng kế toán và cụ thể là
  quy trình quản lý công nợ sẽ góp phần giải quyết được bài toán về đào tạo và truyền
  đạt kinh nghiệm làm việc thực tế cho sinh viên chuyên ngành kế toán về các hoạt động
  quản lý công nợ của các công ty, doanh nghiệp. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ
  của sinh viên, giúp sinh viên không bỡ ngỡ với môi trường làm việc thực tế sau này.
  2
  Chương I : Giới thiệu tổng quan
  I.1 Giới thiệu đề tài
  Hiện nay sinh viên ngành kế toán ra trường đi làm việc thường phải mất không
  dưới 6 tháng mới tiếp nhận được phần mềm kế toán đang sử dụng trong các doanh
  nghiệp. Trong các trường đại học, kế toán thường chỉ được dạy bằng lý thuyết, thực
  hành trên máy chỉ thực hiện vào năm cuối và trên các phần mềm ít được nâng cấp. Số
  lượng sinh viên quá đông so với máy tính trang bị nên dường như không có hiệu quả.
  Cụ thể tại trường Đại học Lạc Hồng, phòng thực hành máy tính với số lượng máy có
  hạn, nhưng phải dạy cho hơn vài ngàn sinh viên chính quy/năm . Đó là chỉ tính mỗi
  khoa kế toán. Khi đi thực tập, sinh viên có 6 tháng tiếp cận thực tế nhưng hầu hết các
  doanh nghiệp đều ít cho sinh viên tìm hiểu hoạt động tài chính kế toán của công ty mà
  sinh viên chỉ được giao làm những công việc không đúng với chuyên môn của mình.
  Đồng thời với tình hình sinh viên khá đông như hiện nay thì việc tìm kiếm một nơi để
  sinh viên thực tập là một vấn đề không đơn giản.
  Việc không có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế do số
  lượng sinh viên chuyên ngành kế toán ngày càng nhiều mà số lượng đơn vị thực tập
  dành cho sinh viên không phát triển tương xứng. Đó là một trở ngại vô cùng lớn với
  sinh viên và nhà trường, để giải quyết tình trạng học của sinh viên ngành kế toán như
  hiện nay cũng như tạo cho sinh viên một môi trường làm việc mà trong đó có đầy đủ
  các tình huống thường thấy trong công việc, góp phần nâng cao khả năng xử lý tình
  huống, áp dụng được các kiến thức đã học vào công việc cụ thể, giảm bớt sự nhàm
  chán đơn điệu trong việc học, giúp cho giáo viên truyền đạt kiến thức dưới hình thức
  phong phú hơn, đồng thời cũng góp phần làm giảm gánh nặng của nhà trường và
  sinh viên trong việc tìm kiếm nơi thực tập. Đảm bảo sinh viên được thực tập đúng với
  những gì mình đã học trong một môi trường làm việc ảo được mô phỏng sát với thực
  tế. Đồng thời giúp sinh viên không còn bỡ ngỡ khi bước vào làm việc tại một Công ty
  thật sự.
  Bên cạnh đó công việc quản lý công nợ là một nghiệp vụ không thể thiếu trong
  bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào. Việc nắm bắt được các công việc mà một nhân
  viên kế toán công nợ phải làm là một yếu tố cần có cho bất kỳ sinh viên chuyên ngành
  kế toán khi đi làm việc. Sinh viên có thể áp dụng những kiến thức về các công việc đó
  để áp dụng vào thực tế, giúp sinh viên không gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi làm việc
  thực tế.
  Dự án phòng thực hành mô phỏng kế toán mà cụ thể là quy trình kế toán quản
  lý công nợ sẽ được xây dựng với mục tiêu chính là đem thực tế vào trường học. Đào
  tạo những kỹ năng chuyên về quản lý công nợ cho sinh viên ngành kế toán. Qua đó
  góp phần vào công tác đào tạo của nhà trường, đào tạo ra những sinh viên có chất
  lượng cao, đáp ứng được các nhu cầu xã hội. Và cụ thể hơn sẽ trang bị cho các sinh
  viên những kiến thức làm việc thực tế của một nhân viên kế toán về quản lý công nợ,
  một nghiệp vụ không thể thiếu trong bất kỳ công ty nào, đảm bảo nâng cao khả năng
  tìm kiếm nơi làm việc và các kỹ năng làm việc thực tế của sinh viên.
  3
  I.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu
  Hiện nay các chương trình liên quan đến lĩnh vực kế toán tồn tại trên thị trường
  khá nhiều, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau nhưng chủ yếu tập trung trong lĩnh
  vực kinh doanh. Trên thị trường vẫn chưa có nhiều sản phẩm phục vụ cho mục đích
  giảng dạy kế toán. Các chương trình mô phỏng các công việc kế toán hiện nay rất ít.
  Có thể nói đây là một lĩnh vực khá mới mẻ nhưng mang lại hiệu quả thực tiễn khá lớn.
  Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đối với sinh viên chuyên ngành
  kế toán.
  Tiên phong trong việc xây dựng chương trình mô phỏng các quy trình kế toán
  ứng dụng vào công tác giảng dạy có thể đề cập đến Trường Đại học Văn Lang. Trường
  đã đưa vào hoạt động mô phỏng tài chính kế toán từ năm 2003 với mục đích đưa thực
  tiễn vào trường học. Giúp sinh viên tiếp xúc với công việc kế toán như thật trước khi
  đi thực tập tại các công ty.
  Mô phỏng kế toán là một trong những môn học hiện đại nhất của Khoa Kế toán
  của trường Đại học Văn Lang. Tại phòng mô phỏng, sinh viên năm cuối có thể thực
  hiện tất cả các thao tác, công việc của một nhân viên kế toán, tài chính thực thụ như:
  kế toán trưởng, kế toán chi phí, kế toán tổng hợp của công ty. Điều này giúp sinh
  viên tích lũy kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để tự tin vào làm việc chính
  thức tại các doanh nghiệp sau khi ra trường.
  Khoa tài chính - kế toán đã thiết lập phòng chuyên đề như một công ty và các
  sinh viên trở thành . kế toán của công ty này. Mô hình chia sinh viên thành nhiều
  nhóm, mỗi nhóm như một công ty được trang bị bốn máy tính nối mạng với nhau.
  Trong đó các sinh viên đóng vai trò như nhân viên phòng kế toán: kế toán trưởng, kế
  toán tổng hợp, kế toán chi tiết (tiền mặt, thanh toán .).
  Tài chính - kế toán là một ngành khá nhạy cảm vì liên quan tới chứng từ sổ sách
  của công ty. Chương trình mô phỏng là một hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực
  hành để sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế và có cơ hội làm việc như thật, đáp
  ứng yêu cầu học và hành. Đặc biệt, với mô hình này sinh viên thật sự được tiếp xúc
  với những chứng từ mới và được các kế toán trưởng, các chuyên gia - được mời từ các
  doanh nghiệp - trực tiếp hướng dẫn.
  Với những lợi ích mà việc đưa vào sử dụng phòng thực hành mô phỏng kế toán
  cho các sinh viên đem lại càng minh chứng tầm quan trọng của việc xây dựng chương
  trình. Qua đó chúng tôi cần phải cố gắng thật nhiều để chương trình có thể hoàn thiện
  và đưa vào sử dụng , góp phần giải quyết phần nào bài toán về đào tạo nguồn nhân lực
  của nhà trường.
  I.3 Hiện trạng ứng dụng
  I.3.1 Những khó khăn trong hướng dẫn thực hành kế toán
  Hiện nay do vẫn chưa có một chương trình nào giúp sinh viên thực hành được
  những công việc của kế toán như thực tế cho nên những sinh viên ngành kế toán hầu
  hết đều thiếu kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Trên nhà trường các sinh viên chỉ được
  thực hành các phần mềm kế toán phổ biến, đó là các công việc dường như đã đi vào
  4
  chi tiết quá sâu, sinh viên không thể hình dung một cách tổng quát các công việc mà
  nhân viên kế toán phải làm gì ngoài việc chỉ biết định khoản hay tính toán sổ sách.
  Thậm chí sinh viên không phân biệt được công việc nào làm trước, công việc nào làm
  sau hay muốn lập báo cáo này phải lấy dữ liệu ở đâu.
  Chính vì những điều đó khi vào các doanh nghiệp, công ty thật sự không ít sinh
  viên cảm thấy bỡ ngỡ trước những công việc được giao. Các doanh nghiệp thường
  phải tốn khá nhiều thời gian để đào tạo lại các nghiệp vụ chính cho sinh viên. Thêm
  vào đó thời gian thực tập của sinh viên kéo dài nhưng không mang lại hiệu quả, bởi
  trên thực tế rất nhiều sinh viên khi đi thưc tập không được giao những công việc liên
  quan đến chuyên ngành. Những bài báo cáo thực tập nhiều khi chỉ là sự sao chép của
  những thế hệ khác nhau, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo.
  Sinh viên chưa nắm được các công việc của kế toán, cụ thể là kế toán quản lý
  công nợ như thế nào, gồm các chứng từ, sổ sách hay biểu mẫu nào. Thời điểm phải
  làm các báo cáo, trình tự lập các báo cáo, sinh viên chưa được tiếp xúc nhiều với các
  loại chứng từ và cách thức lập báo cáo. Tất cả những gì sinh viên được học trên ghế
  nhà trường là các công việc định khoản và các lý thuyết về kế toán được truyền đạt
  chưa được sinh động, rất khó để cho sinh viên hình dung cụ thể những công việc đó
  như thế nào. Việc tạo ra một chương trình giải quyết các vấn đề trên là một giải pháp
  thiết thực với tình trạng hiện nay.
  I.3.2 Hiện trạng tin học
  Chương trình mô phỏng quy trình kế toán công nợ chạy trên nền .Net
  Framework 2.0 . Chương trình sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2005 và
  Flash 8 trở lên.Với điều kiện như vậy thì chương trình hoàn toàn có thể được cài đặt và
  chạy tốt tại các hệ thống phòng máy có cấu hình tương đối .
  Theo khảo sát thì với cấu hình hiện tại thì tất cả các phòng máy của Trường Đại
  Học Lạc Hồng - Nơi áp dụng chương trình vào việc thực hành - hoàn toàn có thể đáp
  ứng được yêu cầu hệ thống của chương trình.
  I.3.3 Mục tiêu thực hiện của đề tài
  Dự án phòng thực hành mô phỏng kế toán mà cụ thể là quy trình kế toán quản
  lý công nợ sẽ được xây dựng với các mục tiêu sau :
  · Xây dựng một phần mềm mô phỏng đầy đủ các bước trong quy trình kế toán
  công nợ .
  · Giúp sinh viên kế toán hiểu rõ về các bước trong quy trình quản lý công nợ,
  biết cách nhận biết các chứng từ và có khả năng lập được các báo cáo xuất
  hiện trong quy trình.
  · Đánh giá được khả năng của sinh viên trong quá trình thực hành.
  · Áp dụng phần mềm mô phỏng này vào công tác giảng dạy và kiểm tra


  Xem Thêm: xây dựng chương trình mô phỏng quy trình quản lý công nợ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu xây dựng chương trình mô phỏng quy trình quản lý công nợ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status