Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thuỷ tinh Hà Nội


Lời nói đầu
Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa của Nhà nước một mặt tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm lực của mình, mặt khác lại đặt doanh nghiệp trước những thách thức lớn lao: đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Các DN phải thực sự vận động để tồn tại và đi lên bằng chính thực lực của chính mình. Trong cơ chế thị trường này, DN phải tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, ngay cả khi hoạt động thuận lợi phát đạt cũng như phải đương đầu với những khó khăn. Cơ chế thị trường đòi hỏi các DN phải năng động, tự tìm nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, sản phẩm làm ra phải cạnh tranh được về giá cả, chất lượng cũng như các yếu tố khác liên quan đến yếu cầu thị trường.
Để đạt được điều đó các DN đã áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau, nhưng thực tế không có biện pháp nào bằng phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí từ đó hạ gía thành sản phẩm.
Khi xem xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu giá thành giữ một vị trí hết sức quan trọng. Kế toán cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lí phân tích đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lẵn phí, tình hình thực hiên kế hoạch giá thành như thế nào? Để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và đề ra các quyết định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị DN. Chính vì vậy mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu cần thiết và luôn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp.
Từ nhận thức trên, em đẵ chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thuỷ tinh Hà Nội” để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thuỷ tinh H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thuỷ tinh H sẽ giúp ích cho bạn.