Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp phải tự lo nguồn vốn, tìm hiểu khách hàng và luôn phấn đấu giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp phải luôn năng động, nhạy bén phát huy lợi thế của mình để đáp ứng mọi nhu cầu luôn luôn biến động của thị trường và có thể đứng vững trong cạnh tranh.
Để sản xuất ra của cải vật chất thì cần phải có đủ ba yếu tố cơ bản. Đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động.
Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm.
Một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, đó là hình thức trả lương của doanh nghiệp có thực sự kết hợp giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của doanh nghiệp và người lao động hay không. Lựa chọn hình thức trả lương đúng đắn có tác dụng làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công và tăng năng suất lao động.
Chính vì vậy, để vừa có tác dụng khuyến khích người lao động hăng say lao động, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm cho doanh nghiệp, để vừa tiết kiệm được chi phí hạ giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến công tác lao động và tiền lương trả cho người lao động.
Trong thời gian thực tập ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La, với sự quan tâm giúp đỡ của ban Giám đốc, các cán bộ phòng kế toán và các phòng ban liên quan, cùng với sự cố gắng của bản thân em đã tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty. Em nhận thấy khâu kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương là một khâu cần quan tâm. Vì vậy em xin chọn đề tài : kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp


NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GỒM 3 PHẦN

Phần I : giới thiệu kháI quát chung vế công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I sơn la
Phần II : thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I sơn la
Phần III : một số nhận xét về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I sơn la


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số I Sơn La sẽ giúp ích cho bạn.