Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4

Trong thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức, qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế thị trường trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lãi. Để thực hiện được yêu cầu đó, đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực hiện tốt công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ cơ bản nhất để phản ánh khách quan và Giám đốc có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh của mọi đơn vị
Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao thì bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất phải hết sức quan tâm đến việc giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Yếu tố này cùng với chất lượng sản phẩm đã quyết định tới số lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường. Hơn nữa ta thấy chi phí vật liệu là một trong những yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Do vậy, việc quản lý chi phí, đặc biệt là chi phí vật liệu chính là việc giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất. Trong sản xuất chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm tức là cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính vì thế mà bắt buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí vật liệu, vật tư theo thiết kế. Đây là biện pháp cần thiết để có thể tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Có được điều này phải kể đến vai trò của kế toán. Vì, kế toán với chức năng là công cụ quản lý thì phải quản lý như thế nào để đáp ứng được các yêu cầu trên.
Để biết rõ hơn về công tác kế toán, đặc biệt là kế toán vật liệu trong việc quản lý chi phí ở Công ty Cơ khí 30-4, em đã đi vào nghiên cứu vấn đề về “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4”.
Nội dung của đề tài này gồm những phần sau:
Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4.
Phần III: Một số nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4 và một vài ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty.


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4 sẽ giúp ích cho bạn.