Tổ chức mã hóa các đối tượng chi tiết và tài khoản kế toán khí ưng dụng kế toán máy
​TÓM TẮT
Trong kế toán máy do mọi thông tin trên chứng từ phục vụ cho kế toán tồng hợp và kế toán chi tiết đều được nhập chung 1 lần vào máy, nên để thực hiện được khâu kế toán chi tiết thì trong tổ chức hạch toán ban đầu phải xác định hệ thống danh mục các đối tượng cần thực hiện. Bài viết xin giới thiệu một số kinh nghiệm về tồ chức mã hóa các đối tượng chi tiết và tài khoản kế toán.


Xem Thêm: Tổ chức mã hóa các đối tượng chi tiết và tài khoản kế toán khí ưng dụng kế toán máy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức mã hóa các đối tượng chi tiết và tài khoản kế toán khí ưng dụng kế toán máy sẽ giúp ích cho bạn.