Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI


LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được coi là công tác trọng tâm của kế toán các doanh nghiệp sản xuất.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, hầu như không có sự độc quyền về giá dưới mọi hình thức. Các doanh nghiệp luôn dùng giá bán sản phẩm làm vũ khí cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Vì vậy, muốn đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp luôn phải tìm cách hạ giá thành sản phẩm của mình ở cách hợp lý mà khách hàng có thể chấp nhận được. Một trong những công cụ giúp cho công tác tổ chức quản lý sản xuất, mang lại hiệu quả nhất là hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.
Sự cạnh tranh về giá cả trên thị trường được thể hiện rõ hơn trong các doanh nghiệp xây dựng lắp. Đặc điểm tổ chức kế toán ở các doanh nghiệp này có một số điểm khác với các doanh nghiệp sản xuất khác bởi sản phẩm xây lắp có đặc điểm riêng biệt và có ảnh hưởng lớn đến tổ chức kế toán. Sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc . có quy mô lớn, kết cấu phức tạp và mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm lâu dài. Vì vậy đặc điểm của sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong đơn vị xây lắp chủ yếu ở nội dung, phương pháp, trình tự hạch toán chi phí sản xuất, phân loại chi phí, cơ cấu giá thành xây lắp.
Đối tượng hạch toán chi phí ở đây có thể là các công trình hoặc các hạng mục công trình. Nó rất đa dạng và phức tạp vì công trình thường kéo dài nhiều thời gian, qua nhiều kỳ kế toán. Bởi vậy, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản không phải là vấn đề đơn giản, đó không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của kế toán mà còn là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại: Công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội em nhận thức rõ hơn về vai trò và chức năng quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, nó liên quan hầu hết đến các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ý thức được điều đó, em đã chọn đề tài “Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm" để nghiên cứu.
Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tế để hoàn thành chuyên đề này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các cô chú phòng kế toán cũng như các phòng ban khác trong doanh nghiệp đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo: Phạm Thị Gái cùng với sự nỗ nực của bản thân nhưng do bước đầu làm quen với công tác thực tế và do khả năng chuyên môn còn hạn chế. Hơn nữa chuyên đề lại mang tính chuyên sâu do vậy mà chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em tất mong được tiếp thu những ý kiến chỉ bảo của các thầy giáo cô giáo cũng như các cô chú trong Công ty để em có điều kiện bổ xung, nâng cao kiến thức phục vụ tốt hơn cho công tác sau này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô các chú trong công ty đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.


NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI GỒM 3 CHƯƠNG :

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất
1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
- 1.31 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
- 1.32 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHẤT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI.

2.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.
- 211. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
- 212. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán
2.2 Thực trạng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.3 Thực trạng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.4 Thực trạng chi phí sử dụng máy thi công
2.5 Thực trạng chi phí sản xuất chung

CHƯƠNG III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SƠ BỘ
3.1 Đánh giá chung:
3.2 Một số kiến nghị sơ bộ.


Xem Thêm: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI sẽ giúp ích cho bạn.