Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
Công ty TNHH Tự Cường


LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, đất nước ta đang trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng XHCN. Đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao mọi mặt của mình.
Để có thể đứng vững và phát triển lâu dài được trong điều kiện hiện nay, thì các doanh nghiệp phải đạt được mục tiêu hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh của mình. Muốn vậy, công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải đảm bảo được việc tính đúng, tính đủ, cần có được sự quản lý một cách khoa học. Bởi vì, Lao động là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình hoạt đọng SXKD. Chi phí vầ lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản. quản lý, lao động là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý toàn diện của các đơn vị SXKD. Sử dụng hợp lý lao động là tiết kiệm chi phí về lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi và nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp.
Tiền lương (tiền công) là số tiền thù lao lao động phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình SXKD.
Tổ chức công tác hạch toán về lao động, giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp . tổ chức tốt công tác hạch toán lao động, các doanh nghiệp phải biết bố trí hợp lý sức lao động, tạo các diều kiện dể cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm an toàn lao động, xây dựng các định mức lao động và đơn giá trả công đúng đắn. các điều kiện đó làm được sẽ làm cho năng xuất lao động tăng, thu nhập của doanh nghiệp được nâng cao và từ đó góp phần thu nhập của công nhân viên cũng được nâng cao.
Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Tự Cưường, em đã đi sâu tìm hiểu em dã tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán ở Công ty. Với nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt là công tác kế toán tièn lương và các khoản trích theo lương và nhu cầu hoàn thiện cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, em chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tự Cường ”
Chuyên đề thực tập của em gồm có 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tự Cường.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tự Cường.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tự Cường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tự Cường sẽ giúp ích cho bạn.