Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội

Tài sản cố định (TSCĐ) là bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng nhất của vốn kinh doanh. TSCĐ là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó không những phản ánh năng lực sản xuất, trình độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất mà còn phản ánh được bộ phận vốn kinh doanh của doanh nghiệp. TSCĐ xét về mặt tồn tại thì nó là điều kiện cần có để doanh nghiệp được thành lập, xét về mặt phát triển thì nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao độngvà nâng cao năng suất lao động. Do vậy TSCĐ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra hàng hoá và dịnh vụ. Mặt khác vai trò của TSCĐ không chỉ dừng lại ở việc đánh giá mức độ sử dụng TSCĐ, nó đòi hỏi xem xét đến cả tính hiệu quả của quản lý và mức độ sử dụng TSCĐ.
Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh và phải kinh doanh có hiệu quả. Vấn đề hiệu quả là vấn đề sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào, nó quyết định doanh nghiệp đó sẽ tồn tại, phát triển hay đi vào con đường phá sản. Để nâng cao hiệu qủa quản lý TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải xây dựng được chế độ quản lý khoa học, toàn diện đối với TSCĐ để có thể sử dụng hợp lý, đầy đủ, phát huy hết công suất của TSCĐ, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất trang thiết bị và đổi mới công nghệ Vì vậy các doanh nghiệp phải khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý kinh tế, mà trước hết là hạch toán kế toán. Hiệu qủa sử dụng TSCĐ quyết định hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Hạch toán kế toán với chức năng và nhiệm vụ của mình là một công cụ đắc lực của quản lý, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời cho quản lý. Tổ chức hạch toán TSCĐ là một khâu của hạch toán kế toán và là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ.
Công ty Da Giầy Hà Nội là một đơn vị kinh tế cơ sở của nền kinh tế quốc dân, nơi trực tiếp tạo ra của cải và tích luỹ cho xã hội, trong Công ty TSCĐ là một bộ phận sản xuất quan trọng của tư liệu sản xuất. Trong những năm gần đây TSCĐ có nhiều biến động theo các nguồn khác nhau. Vì vậy quản lý và sử dụng TSCĐ một cách chặt chẽ và có hiệu quả để thu hồi vốn nhanh, hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu đặt ra của Công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lý và sử dụng TSCĐ, cùng với việc tìm hiểu thực tế TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài : "Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội" nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây cũng là vấn đề đã và đang được các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu, phân tích để tìm ra những biện pháp hữu hiệu khắc phục giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Với mong muốn tìm ra những biện pháp cụ thể, sát thực góp phần nhỏ bé vào việc tháo gỡ nhứng bức bách hiện nay tại Công ty. Tuy nhiên với đề tài vô cùng rộng lớn này, trong phạm vi hiểu biết của mình sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự hướng dẫn, chỉ bảo của cô giáo TS. Nguyễn Thị Đông đã trực tiếp hướng dẫn thực tập và các thầy cô trong khoa để em có thể hiểu vấn đề được sâu sắc hơn.
Nội dung của chuyên đề được chia làm ba phần chính:
Phần I : Cơ sở lý luận chung của tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp.
Phần II : Thực tế tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội.
Phần III : Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội.


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý TSCĐ tại Công ty Da Giầy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.