Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng


  Lời nói đầu


  Trong cơ chế thị trường, kinh tế ổn định và phát triển dựa trên thế mạnh của chính mình là mục tiêu mà mỗi quốc gia đều mong muốn đạt tới, điều này đặc biệt quan trọng đối với một đất nước đang trong qúa trình phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa như nước ta hiện nay, vì vậy quản lý tài chính cũng phải thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển đó.
  Trước đây, trong cơ chế tập trung bao cấp thì việc kinh doanh thất bại có Nhà nước bù lỗ. Nhưng trong cơ chế thị trường mới thì lợi ích kinh tế gắn liền trực tiếp với doanh nghiệp. Sự tham gia đầy đủ các thành phần kinh tế làm cho cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt. Tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa chiếm vị trí rất quan trọng. Thực hiện khâu tiêu thụ sẽ tạo ra các chu kỳ kinh doanh liên tục, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tạo ra các nguồn thu bù chi đảm bảo có lãi thì doanh nghiệp phải thúc đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, rút ngắn vòng quay của vốn, thu hồi vốn một cách nhanh nhất và có hiệu qủa nhất. Vì vậy công tác bán hàng và xác định kết qủa bán hàng là một trong những phần hành kế toán quan trọng nhất.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua thời gian thực tập tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng, Gia Lâm - Hà Nội, được sự giúp đỡ của cán bộ nhân viên phòng kế toán cùng sự hướng dẫn tận tình - chu đáo của thầy giáo: Tiến sĩ Nguyễn Võ Ngoạn, em tập trung nghiên cứu đề tài: "Kế toán bán hàng và xác định kết qủa kinh doanh tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng, Gia Lâm - Hà Nội" cho luận văn của mình.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 03 chương
  Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng trong doanh nghiệp .
  Chương II: Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng, Gia Lâm - Hà Nội.
  Chương III: Đánh giá chung và một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng, Gia Lâm - Hà Nội.
  Lời nói đầu
  Chương I
  Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng trong doanh nghiệp


  I. Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng
  1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết qủa bán hàng
  2. ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng.
  3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  II. Tổ chức kế toán bán hàng
  1. Khái niệm và phương pháp xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
  vụ:
  2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  2.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  2.2. Chứng từ kế toán sử dụng:
  2.3. Tài khoản kế toán sử dụng:
  2.4. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  2.4.1. Phương thức bán hàng trực tiếp:
  2.4.2. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi:
  2.4.3. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp:
  2.4.4. Phương thức hàng đổi hàng:
  III. Kế toán giá vốn hàng bán
  1. Khái niệm giá vốn hàng bán
  2. Phương pháp tính giá mua của hàng tiêu thụ
  3. Tài khoản sử dụng:
  4. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán:
  IV. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  1. Kế toán chi phí bán hàng
  1.1. Nội dung chi phí bán hàng
  1.2. Trình tự hạch toán:
  2. Chi phí quản lý doanh nghiệp:
  2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp:
  2.2. Trình tự hạch toán:
  V. Kế toán xác định kết qủa bán hàng
  1. Khái niệm kết qủa bán hàng:
  2. Tài khoản sử dụng.
  3. Trình tự hạch toán:
  chương II
  Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu nguyễn hoàng, gia lâm - hà nội


  I. đặc điểm tình hình tổ chức và hoạt động của công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu nguyễn hoàng, gia lâm - hà nội
  1. Qúa trình hình thành và phát triển ở công ty.
  2. Nhiệm vụ kinh doanh của công ty.
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng.


  II. đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng.
  1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán:
  2. Một số đặc điểm công tác kế toán tại công ty.
  III. thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn hoàng
  1. Kế toán bán hàng tại công ty
  1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty:
  1.2. Chứng từ kế toán sử dụng.
  1.3. Tài khoản sử dụng tại công ty.
  1.4. Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ:
  1.4.2. Bán hàng hóa tại cửa hàng:
  2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty.
  2.1. Tài khoản sử dụng:
  2.3. Phương pháp xác định giá vốn thực tế của hàng xuất kho tại công ty:
  2.2. Sổ kế toán sử dụng:
  2.4. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán:
  IV. Kế toán xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng.
  1. Kế toán chi phí bán hàng.
  1.1. Nội dung của chi phí bán hàng tại công ty:
  1.2. Chứng từ kế toán sử dụng:
  1.3. Tài khoản kế toán sử dụng:
  1.4. Sổ kế toán sử dụng;
  1.5. Trình tự kế toán chi phí bán hàng:
  2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
  2.1. Nội dung của chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty.
  2.2. Chứng từ kế toán sử dụng
  2.3. Tài khoản sử dụng
  2.4. Sổ kế toán sử dụng:
  2.5. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
  3. Kế toán xác định kết qủa bán hàng.
  3.1. Tài khoản sử dụng:
  3.2. Trình tự kế toán xác định kết qủa tiêu thụ
  Chương III
  đánh giá chung và một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng, Gia Lâm - Hà Nội


  I. Nhận xét đánh giá chung công tác bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng
  1. Ưu điểm
  2. Nhược điểm
  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng.


  Xem Thêm: kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status