Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng công

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng công


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
  1. Đặc điểm chung về ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm ngành xây lắp 3
  2. Yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
  2.1 Yêu cầu trong công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . 4
  2.2 Nhiệm vụ trong công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5
  3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 6
  3.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 6
  3.2 Phân loại chi phí sản xuất . 6
  4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
  4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
  4.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 9
  5. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 11
  5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 11
  5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 12
  5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 13
  5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung . 15

  6. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh gía sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 18
  6.1 Tập hợp chi phí sản xuất 18
  6.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 19
  7. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp 20
  7.1 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . 20
  7.2 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành . 21
  7.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 22
  8. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp 24
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH LONG
  1. Khái quát chung về công ty . 26
  1.1 Quá trình hình thành và phát triền của công ty . 26
  1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27
  1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 28
  1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 30
  2. Nguyên tắc, đối tượng và Phân loại kế toán chi phí sản xuất tại côngty CP xây dựng công trình Thành Long . 34
  2.1 Nguyên tác kế toán chi phí sản xuất 34
  2.2 Đối tượng và phn loại kế toán chi phí sản xuất tại công ty . 34
  3. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty CP xây dụng công trình Thành Long . 35
  3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 35
  3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 44
  3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 52
  3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung . 58
  3.5 Tập hợp chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 66
  4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty . 66
  4.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành . 66
  4.2 Phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang . 67
  4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty . 68
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
  1. Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty 71
  2. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty . 71
  3. Nhưng khó khăn, tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gái thành tại công ty 72
  4. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty . 74


  Nhiệm vụ đề tài

  1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
  ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ )  Nghiên cứu lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty CP xây dựng công trình Thành Long
  Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
  2. Các số liệu cần thiết để thiết kê, tính toán.


  Số liệu về tình hình kinh doanh của công ty Cp xây dựng công trình Thành Long trong 2 năm gần đây.
  Số liệu về thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty CP xây dựng công trình Thành Long.
  3. Đại điểm thực tập tốt nghiệp.


  Công ty CP xây dựng công trình Thành Long
  Địa điểm : Số 215A Đường 208 An Đồng – An Dương - Hải Phòng  Lời nói đầu
  Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay và cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau , mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển và vươn lên khẳng định vị trí của mình thì doanh nghiệp phải tự tìm cho mình phương thức kinh doanh hợp lý và có những bước đi đúng đắn . Do đó công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là công tác kế toán chi phí và tính giá thành là hết sức quan trọng .
  Ngành xây dựng cũng là một trong những ngành chủ chốt và quan trọng của nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài điều đó . Hơn nữa xây dựng lại là một trong những ngành có tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư khá cao do vậy công tác kế toán tại các doanh nghiệp là hết sức quan trọng đặc biệt là kế toán chi phí và tính giá thành là bộ phận hàng đầu với mục đích là hạ thấp chi phí một cách tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc tiết kiệm chi phí đầu vào, tổ chức công tác sản xuất tốt hợp lý khoa học để tận dụng nhân lực và vật lực một cách tối ưu từ đó giúp cho việc quản lý chi phí và tính giá thành theo từng giai đoạn , từng công trình được tiến hành dễ dàng hơn và giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc đối chiếu với số liệu định mức và dự toán để tìm ra nguyên nhân thâm hụt vốn và đưa ra những quyết định đúng đắn.
  Nhận thức được vai trò của công tác kế toán chi phí và tính giá thành , trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Long được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị tại công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Lưu Đức Tuyên em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty “ cổ phần xây dựng công trình Thành Long ” cho luận văn của mình

  Nội dung luận văn bao gồm những phần chính sau:
  Chương 1 : Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP xây dựng công trình Thành Long
  Chương 3 : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng công trình Thành Long
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế độ kế toán do Nhà nước ban hành kết hợp với những kiến thức đã được học trong trường đại học . Song đây lại là một đề tài rộng và phức tạp, nhận thức của bản thân lại mang nặng tính lý thuyết và thời gian thực tập là có hạn nên không tránh khỏi những sai sót trong bài khoá luận . Em rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý của các thầy cô , các cán bộ kế toán cũng như các bạn đọc quan tâm đến đề tài này để nhận thức của em về đề tài này ngày càng hoàn thiện và sâu sắc hơn .


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng công sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status