Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội


  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội


  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Nước ta đang bắt đầu tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì nhu cầu về vốn càng trở nên cấp bách hơn. Nhưng khi đã có vốn rồi thì việc sử dụng vốn như thế nào cho có hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

  Ngày nay một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp đó phải biết sử dụng vốn triệt để và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh mà đặc biệt là vốn lưu động. Vốn lưu động là bộ phận rất quan trọng trong vốn sản xuất kinh doanh và nó thường chiếm tỷ trọng rất lớn ở những doanh nghiệp thương mại. Có thể nói trong doanh nghiệp thương mại vốn lưu động là bộ phận sinh lời nhiều nhất. Chỉ khi nào doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp đó mới có vốn để tái đầu tư giản đơn và tái đầu tư mở rộng nhằm đem lại lợi nhuận ngày càng cao cho doanh nghiệp trong hành lang pháp lý về tài chính và tín dụng mà Nhà nước đã quy định.

  Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng là sự sống còn của các doanh nghiệp khi tìm chỗ đứng trong nền kinh tế thị trường. Do đó việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang là vấn đề bức thiết đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  Trong thực tế hiện nay ở Việt Nam hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề đang được quan tâm. Nhìn chung hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước còn đang ở mức thấp so với các doanh nghiệp trên thế giới. Nếu chúng ta không có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính thì doanh nghiệp sẽ khó đứng vững được trong môi trường cạnh tranh quốc tế và sẽ dẫn đến nguy cơ tụt hậu.

  Nhận thức được vai trò của vốn lưu động và tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng vốn lưu động đối với doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Công ty Kim khí Hà Nội được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến thông qua nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội".

  Mục đích của chuyên đề này là thông qua các phương pháp phân tích và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động để tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn trong doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Kim khí Hà Nội nói riêng.

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GỒM BA PHẦN:

  Chương 1: Vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 2: Thực trạng công tác sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội.

  Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội.

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU

  CHƯƠNG I: VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

  1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp

  1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động

  1.1.2.Vai trò của vốn lưu động

  1.1.3. Phân loại vốn lưu động

  1.1.3.1. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động

  1.1.3.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn lưu động

  1.1.3.3. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn lưu động

  1.1.4. Kết cấu vốn lưu động

  1.1.5.Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động

  1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

  1.2.1. Các chỉ tiêu tổng quát

  1.2.1.1. Tốc độ luân chuyển của vốn lưu động

  1.2.1.2. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động

  1.2.1.3. Hệ số sinh lời

  1.2.2. Các chỉ tiêu bộ phận

  1.2.2.1. Vòng quay các khoản phải thu

  1.2.2.2. Vòng quay hàng tồn kho

  1.2.3. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán

  1.3. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp

  1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp

  1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp

  1.3.3. Đặc điểm kinh doanh và chu chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại

  1.3.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

  2.1. Giới thiệu về công ty kim khí Hà Nội

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

  2.1.2. Mạng lưới kinh doanh của Công ty

  2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của công ty

  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

  2.1.5. Khái quát tình hình hoạt động của Công ty trong 2 năm 2003 và 2004

  2.2. Thực trạng vốn lưu động tại công ty

  2.2.1. Tình hình vốn và sử dụng vốn của công ty kim khí Hà Nội

  2.2.1.1. Về kết cấu vốn của công ty

  2.2.1.2. Về kết cấu vốn lưu động của công ty

  2.2.1.3. Cơ cấu nguồn vốn của công ty

  2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

  2.2.2.1. Tốc độ luân chuyển và khả năng sinh lời của VLĐ

  2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua chỉ tiêu vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền trung bình

  2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua chỉ tiêu hàng tồn kho

  2.2.2.4. Khả năng thanh toán của công ty

  2.3. Đánh giá chung về công tác sử dụng vốn lưu động của công ty trong 2 năm 2003 - 2004

  2.3.1. Những kết quả đạt được

  2.3.2. Những vấn đề tồn tại

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

  3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

  3.1.1. Mục tiêu

  3.1.2. Định hướng

  3.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

  3.2.1. Tăng cường công tác quản trị

  3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính

  3.2.3. Kế hoạch hoá nguồn vốn

  3.2.4. Quản lý và sử dụng các khoản mục của nguồn vốn lưu động hữu hiệu hơn

  KẾT LUẬN

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Kim khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status