Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất


  Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất bao bì


  LỜI MỞ ĐẦU


  Ngày nay nền kinh tế nước ta đã chuyển từ tự cấp tự túc sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Do các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt một mặt phải kết hợp và sử dụng đúng đắn các yếu tố đầu vào sao cho đảm bảo chất lượng đầu ra, tức là lấy thu bù chi, một mặt phải tạo ra lợi nhuận để tích luỹ tái sản xuất mở rộng. Muốn thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Một trong những công cụ giúp cho công tác quản lý mang lại hiệu quả cao là việc hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí xản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng. Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà quản lý quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực chất chi phí sản xuất là tiền đề cho việc hạ giá thành sản phẩm do đó đảm bảo tính chất đầy đủ và chính xác của giá thành sản xuất đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ chi phí bỏ ra theo đúng chế độ nhà nước quy định.

  Việc bỏ ra chi phí sản xuất nhiều hay ít, giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm hay lãng phí vật tư, lao động, tiền vốn. Nói cách khác, giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh việc sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn , . tốt hay xấu. Đây chính là con đường quan trọng nhất để doanh nghiệp tăng doanh lợi và cũng là biện pháp chủ yếu để doanh nghiệp hạ giá bán sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của mình trên thị trường trong nước và ngoài nước.

  Nhận thức rõ đựoc tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý kinh tế nói chung và đặc biệt là trong các dnsx nói riêng.Sau thời gian thực tập tại xí nghiệp sản xuất bao bì - đơn vị trực thuộc Công ty xây lắp vật tư vận tải sông đà 12, được sự tận tịnh giúp đỡ của các thầy cô giáo cùng toàn thể các cô chú phòng tài chính –kế toán của xí nghiệp ,em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất bao bì”.

  Chuyên đề gồm ba phần

  Phần một: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán CPSX và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất.

  Phần hai: Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất bao bì.

  Phần ba: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất bao bì.

  Do thời gian thực tập quá ngắn, trình độ và kinh nghiệm nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu xót nhất định.Bởi vậy ,em rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ bảo ,đóng góp bổ sung của các thầy cô giáo và cô chú phòng tài chính –kế toán của xí nghiệp nhằm hoàn thiện hơn nữa bài báo cáo này.

  Em xin chân thành cám ơn!

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  I. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CPSX VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  1. Chi phí sản xuất

  1.1. Khái niệm

  1.2. Phân loại

  2. Giá thành sản phẩm

  2.1. Khái niệm

  2.2. Bản chất và nội dung kinh tế

  2.3. Phân loại

  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

  1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

  1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

  2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm

  2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

  2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

  III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN

  1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  3. Hạch toán chi phí sản xuất chung

  4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

  IV. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

  1. Tài khoản sử dụng

  2. Trình tự hạch toán

  PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH

  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ.TRỰC THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12

  1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp sản xuất bao bì

  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

  2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất

  2.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý

  3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

  1.1. Hình thức kế toán

  1.2. Tổ chức công tác kế toán trên máy vi tính

  2. Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp sản xuất bao bì

  2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại xí nghiệp

  2.2. Một số phần hành kế toán cơ bản

  III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

  2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  2.1. Nội dung

  2.2. Tài khoản sử dụng

  2.3. Phương pháp hạch toán

  2.4. Trình tự hạch toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp tại xí nghiệp

  3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  3.1. Nội dung

  3.2. Tài khoản sử dụng

  3.3.Phương pháp hạch toán

  3.4. Trình tự hạch toán

  4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

  4.1.Nội dung

  4.2.Tài khoản sử dụng

  4.3. Hình thức ghi sổ

  4.4. Phương pháp hạch toán

  4.5.Trình tự kế toán

  5. Hạch toán tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

  5.1. Nội dung

  5.2. Tài khoản sử dụng

  5.3. Trình tự kế toán

  5.4. Công tác đánh giá sản phẩm dở dang

  IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  1. Đối tượng tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì

  2. Kỳ tính giá thành

  3. Phương pháp tính giá thành

  PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  1. Ưu điểm

  2. Một số hạn chế của xí nghiệp trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ

  1. Thay đổi đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở xí nghiệp

  2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán - trình tự hạch toán tại Xí nghiệp sản xuất Bao bì

  3. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  4. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

  5. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

  6. Hoàn thiện công tác đánh giá sản phẩm dở dang

  7. Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp

  KẾT LUẬN  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status