Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội


  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội


  LỜI MỞ ĐẦU


  Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để loài người tồn tại và phát triển. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng. Để quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc loại hình, thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán được coi như một công cụ hữu hiệu.

  Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi nhưng cũng vấp phải rất nhiều khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Để vượt qua sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường, tồn tại và phát triển được thì các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu không thể thiếu được đối với tất cả các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giúp cho doanh nghiệp biết được các nguyên nhân, nhân tố làm biến động đến chi tiêu, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nói cách khác, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp có những biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó giúp cho nhà quản lý nắm được các thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định quản lý tối ưu. Đây cũng chính là một trong những điều kiện để cho sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận, cạnh tranh được với các sản phẩm của các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

  Như vậy, thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, công tác kế toán là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp. Trong công tác kế toán ở doanh nghiệp có nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống có hiệu quả cao. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được. Nó phản ánh tình hình thực hiện được các định mức chi phí, dự toán chi phí và kế hoạch giá thành giúp cho các nhà quản lý phát hiện kịp thời những khả năng tiềm tàng để đề xuất những biện pháp thích hợp cho doanh nghiệp mình.

  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Pin Hà Nội được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, kết hợp với những nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài : “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội”

  Nội dung chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 thành phần chính sau:

  Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

  Chương II: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Pin Hà Nội.

  Chương III: Mốt số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Pin Hà Nội.

  Để hoàn thành chuyên đề này Em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ phòng kế toán Công ty và hướng dẫn của Cô giáo nhưng do thời gian thực tập và lượng kiến thức tích luỹ có hạn, trong quá trình tiếp cận những vấn đề mới mặc dù rất cố gắng song cuốn báo cáo chuyên đề của em khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của thầy cô và các cô chú trong phòng kế toán Công ty về cuốn báo cáo chuyên đề này để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình và để phục vụ tốt cho quá trình học tập và công tác thực tế sau này.

  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 2

  CHƯƠNG I 4

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HƠP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4

  I. BẢN CHẤT, NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 4

  1.Chi phí sản xuất 4

  2.Giá thành sản phẩm 11

  3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14

  4.Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15

  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT16

  1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 16

  2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 18

  3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 21

  4. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 30

  III. KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 34

  1.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 35

  2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thích hợpành tương đương 35

  3.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức 36

  IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 37

  1. Đối tượng tính giá thành 37

  2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 38

  3. Hệ thống sổ kế toán 42

  CHƯƠNG II 49

  THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 49

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PIN HÀ NỘI 49

  I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PIN HÀ NỘI 49

  1.Quá trình hình thành và phát triểm của Công ty Pin Hà Nội 49

  2.Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh 53

  3.Quy trình công nghệ sản xuất 57

  4.Tổ chức bộ máy kế toán 59

  II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PIN HÀ NỘI 60

  1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 61

  2.Thực tế phương pháp kế toán chi phí sản xuất 62

  4.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 92

  5.Thực tế về công tác tính giá thành ở công ty Pin Hà Nội 93

  CHƯƠNG III 97

  MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM 97

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP 97

  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 97

  Ở CÔNG TY PIN HÀ NỘI 97

  I. NHỮNG NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PIN HÀ NỘI 97

  1.Ưu điểm 97

  2.Những tồn tại 99

  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY PIN HÀ NỘI 101

  III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ ĐÃ NÊU TRÊN 105

  KẾT LUẬN 108

  MỤC LỤC 109
  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status