Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm


  Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm

  LỜI NÓI ĐẦU


  Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn luôn sáng tạo để đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lí tài chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

  Xuất phát từ nhu cầu trên, kế toán trở thành công cụ quan trọng, đắc lực trong việc quản lí, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản,vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tài chính cũng như chủ động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Mục đích của doanh nghiệp nào cũng là tối đa hoá lợi nhuận một cách hợp pháp nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả, Hơn thế nữa phải là hiệu quả càng cao, lãi càng nhiều thi càng tốt. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì vật liệu chiếm tỉ lệ lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Do đó, việc sử dụng hợp lí, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở định mức và dự toán chi phí là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp đồng thời tiết kiệm được lao động cho xã hội.

  Nhận thức được tính thiết thực của vân đề này, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần may Hồ Gươm, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp.

  Chuyên đề gồm ba phần chính

  Chương I: Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ phần May Hồ Gươm.

  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm.

  Chương III: Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán vật liệu ở

  Công ty Cổ phần May Hồ Gươm.


  MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I 2

  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 2

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

  1. Đặc điểm hoạt động của Công ty may Cổ phần may Hồ Gươm 2

  2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần may Hồ Gươm 2

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 3

  1. Sơ đồ tổ chức 4

  2. Chức năng của các phòng ban 5

  III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 6

  IV. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 8

  1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm 8

  2. Đặc điểm về sản phẩm 9

  3. Đặc điểm về nguyên vật liệu sử dụng 10

  4. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10

  5. Đặc điểm về thị trường của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm 12

  5.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 12

  5.2. Thị trường cung ứng nguyên vật liệu của Công ty 12

  CHƯƠNG II 13

  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 13

  I. ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU VÀ PHÂN LOẠI VẬT LIỆU 13

  1. Đặc điểm vật liệu 13

  2. Phân loại vật liệu 13

  II. ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY 14

  1. Giá thực tế vật liệu nhập kho 14

  1.1. Giá vật liệu nhập kho do bên gia công cung cấp 14

  1.2. Giá thực tế của vật liệu mua ngoài nhập kho 14

  2. Giá thực tế của vật liệu xuất kho 14

  III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 15

  IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU 16

  V. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU 17

  1. Trình tự luân chuyển chứng từ diễn ra ở Công ty 18

  1.1. Đối với nhập kho vật liệu 18

  1.2.Đối với vật liệu xuất kho 18

  2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 25

  2.1.Tại kho 25

  2.2.Tại phòng kế toán 26

  VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU 31

  1. Kế toán tổng hơp nhập vật liệu 32

  1.1. Đối với hàng gia công 32

  1.2. Đối với nguyên vật liệu mua ngoài 32

  1.3. Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi mua nguyên vật liệu và thuế nhập khẩu 42

  2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 44

  CHƯƠNG III

  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU 50

  Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 50

  I . NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 50

  1. Những ưu điểm, của công tác kế toán vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm 50

  2. Những hạn chế về công tác kế toán vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm 52

  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM. 54

  1. Tổ chức cải tiến việc mở bảng cân đối vật tư của hàng gia công 54

  2. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết vật liệu 55

  3. Hoàn thiện công tác vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 55

  4. Hoàn thiện việc ghi chép và sử dụng mẫu sổ Nhật ký chứng từ 57

  5. Hoàn thiện công tác dự trữ và bảo quản vật tư 57

  6. Thêm một số ý kiến về công tác kế toán ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm 58

  KẾT LUẬN 65

  MỤC LỤC 66  Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status