Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để


  Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim " để viết chuyên đề báo cáo của mình


  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

  Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay đòi hỏi Doanh nghiệp phải tạo ra doanh thu có lợi nhuận.Muốn vậy thì Doanh nghiệp phải sản xuất cái thị trường cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có và tự đặt ra cho mình những câu hỏi"Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào và sản xuất bao nhiêu?

  Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý , trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.

  Công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang là một doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuất khẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.

  Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. vì vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim " để viết chuyên đề báo cáo của mình.

  Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, cùng các bác, các cô cán bộ kế toán Công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.

  Em xin chân thành cảm ơn !

  Báo cáo gồm 3 chương:

  Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp.

  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

  Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim.


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I 3

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM 3

  I. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp 3

  1. Quá trình bán hàng, kết quả bán hàng 3

  2.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, kết quả bán hàng 4

  3.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng kết quả bán hàng 4

  II. Lý luận cơ bản về bán hàng và kết quả bán hàng 5

  1.Phương thức bán hàng 5

  2.Doanh thu bán hàng 6

  3.Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 7

  4. Giá vốn hàng tiêu thụ, giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ 8

  5. Kết quả bán hàng 13

  III. Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 14

  1. Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng 14

  2. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 18

  3. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng 19

  CHƯƠNG 2 22

  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - METEXIM 22

  I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Vật Tư Thiết Bị Toàn Bộ ( VT và TBTB ) 22

  1. Quá trình hình thành và phát triển 22

  2. Đặc điểm tổ chưc bộ máy hoạt động của công ty VT và TBTB 26

  2.1. Vấn đề nhân sự 26

  2.2. Mạng lưới kinh doanh trực thuộc 26

  2.3 Cơ cấu tổ chức công ty 27

  3. Đặc điểm tổ chức bộ mày kế toán và hình thức sổ kế toán sử dụng ở công ty 28

  3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở công ty 28

  3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng ở công ty 29

  4. Phương thức bán hàng 30

  II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty VT và TBTB 30

  1. Tổ chức kế toán hàng hoá xuất kho và phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán 30

  1.1. Đặc điểm kinh doanh hàng hoá của Công ty 30

  1.2. Tổ chức công tác kế toán hàng hoá tại Công ty 31

  2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 44

  2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 44

  2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 49

  3. Kế toán thuế GTGT đầu ra và thuế xuất nhập khẩu 49

  4. Kế toán CPBH và CPQLDN 52

  4.1. Kế toán CPBH 52

  4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 55

  5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 58

  CHƯƠNG III 61

  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁ ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY VT& TBTB 61

  I. Những nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và XĐKQ ở công ty VT & TBTB 61

  1. Những ưu điểm 61

  2. Những điểm cần hoàn thiện 62

  II. Một số ý kiến cần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của công ty VT & TBTB 63

  1. Công ty cần xây dựng hệ thống danh điểm hàng hoá thống nhất toàn công ty 63

  2. Công ty nên xem xét mở thêm sổ kế toán để hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 64

  3. Công ty nên xem xét lại sổ chi tiết TK511 - Doanh thu bán hàng 65

  4. Việc áp dụng tin học vào công tác kế toán 66

  5. Công ty nên áp dụng phương pháp phân bổ CPBH và CPQLDN hợp lý hơn 66

  KẾT LUẬN 68

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

  MỤC LỤC 69
  Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status