Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng
LỜI NÓI ĐẦU

Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề lao động của con người là vấn đề không thể thiếu được, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng như trong việc kinh doanh. Những người lao động làm việc cho người sử dụng lao động họ đều được trả công, hay nói cách khác đó chính là thù lao động mà người lao động được hưởng khi mà họ bỏ ra sức lao động của mình.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra.
Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy việc xây dựng thang lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Dược phẩm Kim Bảng em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Nó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em, những kiến thức em đã được học tại trường mà em chưa có điều kiện để được áp dụng thực hành. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng cho bản luận văn của mình
Nội dung của luận văn, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương chính sau đây:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.
Phần III: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược phẩm Kim Bảng.
Em xin chân thành cám ơn sự tận tình giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn, cũng như sự nhiệt tình của Ban Giám đốc và các anh, chị trong Công ty, đặc biệt là Phòng Kế toán, đã giúp em hoàn thành được đề tài này.

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC 3
DOANH NGHIỆP 3
I. Khái niệm - bản chất và nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3
1. Khái niệm - bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp 3
2. Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 4
II. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương 6
1. Chế độ tiền lương 6
2. Các hình thức trả lương 7
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 10
1. Tài khoản sử dụng 10
2. Phương pháp kế toán 16
PHẦN II 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM BẢNG 25
I. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức hoạt động tại công ty Cổ phần Dược phẩm Kim Bảng có ảnh hưởng đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 25
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 25
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty 27
II. Đặc điểm Tổ chức công tác kế toán của Công ty 31
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 31
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 32
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Bảng 44
2. Phương pháp kế toán 46
PHẦN III 68
HOÀN THIỆN CÔNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 68
KIM BẢNG 68
I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Dược phẩm Kim Bảng 68
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Bảng 69
Kết luận 73
Danh mục tài liệu tham khảo 74


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng sẽ giúp ích cho bạn.