Nguyên lý Kế toán trong Doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế đổi mới, tài chính luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế. Tài chính không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bằng các công cụ biện pháp hữu hiệu.
Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò trong công việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kế toán gắn liền với hoạt động kế toán, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế .
Vì vậy, đồ án môn học Nguyên lý kế toán đã giúp cho sinh viên có thể đào sâu, nắm vững lý thuyết kế toán, vận dụng các phương pháp kế toán vào thực hành công tác kế toán trong hoạt động của Công ty. Qua đó giúp cho sinh viên chuyên ngành kế toán có thể dễ dàng thu nhận được những kiến thức của môn học Nguyên lý kế toán, và nắm bắt được chu trình của công tác kế toán trong thực tế.
Qua một thời gian học tập bằng những kiến thức lý thuyết đã được học, áp dụng vào điều kiện thực tế tại Xí Nghiệp Sàng Tuyển và Cảng - Công ty than Uông Bí. Được sự quan tâm của các thầy cô giáo bộ môn khoa Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp và Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh và cán bộ Phòng tài chính kế toán Xí Nghiệp Sàng Tuyển và Cảng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án môn học “Nguyên lý Kế toán trong Doanh nghiệp”.
Việc hoàn thiện đồ án môn học “ Nguyên lý kế toán” trong Doanh nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy cô giáo trong bộ môn khoa Kinh tế – Quản trị doanh nghiệp để đồ án môn học của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn./.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
1. Khái niệm hạch toán kế toán 2
2. Hạch toán kế toán với công tác quản lý 2
3. Nhiệm vụ và yêu cầu của Hạch toán kế toán 3
3.1. Nhiệm vụ của kế toán 3
3.2. Yêu cầu của kế toán 3
5. Các Phương pháp kế toán 5
5.1. Phương pháp chứng từ và kiểm kê 5
5.1.1. Phương pháp chứng từ 5
5.1.2. Kiểm kê 7
5.2. Phương pháp tính giá và xác định giá thành 7
5.2.1. Tính giá 7
5.2.2. Xác định giá thành sản phẩm 12
5.3. Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép 13
5.3.1. Phương pháp tài khoản 13
5.3.2. Ghi sổ kép 16
3.1. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết 16
5.4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán 17
6. Các hình thức sổ kế toán 20
6.1. Hình thức nhật ký - Sổ cái 21
6.2. Hình thức kế toán nhật ký chung 22
6.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 24
6.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 26
KẾT LUẬN 29


Xem Thêm: Nguyên lý Kế toán trong Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguyên lý Kế toán trong Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.