Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Trung Tâm kinh doanh XNK & DVTH Đà Nẵng
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển mìn đi lên và phát triển – tiếp nhận nhwngx thành tựu khoa học mới. Bên cạnh đó nền kinh tế cũng thay đổi và đi lên theo một bước tiến mới. Với chính sách của nhà nước và sự đầu tư của nước ngoài, nền kinh tế của nước ta đã phát triển một cách nhanh chóng. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa là vấn đề rất quan trong, có tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp mới đạt được doanh thu và trang trải các chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh, thực hiện cá nghĩa vụ với nhà nước và tạo tích lũy tái sản xuất mở rộng.
Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, ở nước ta hiện nay, với nền kinh tế mở của, nhu cầu sản phẩm đa dạng, nhiều doanh nghiệp trên cùng một địa phuơng cùng kinh doanh những sản phẩm hàng hóa giống nhau nen sự cạnh tranh xảy ra ngày càng gay gắt nên việc tiêu thụ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, để tiêu thụ được sản phẩm, hàng hóa đạt lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường, đưa ra các chiến lược tiêu thụ để chính lý kịp thời những sảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận.
lợi nhuận doanh nghiệp là kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận bất thường khác. lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính càng ổn định. vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp là làm sao để đạt được lợi nhuận cao.
Do vậy cuối kỳ doanh nghiệp phải xác đinh kết qảu kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý daonh nghiệp thích hợp.
Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng là một trong những chi nhánh lớn của thành phố ta đứng vững trong cơ chế thị trường. Trung tâm đã nhiều năm hoạt động hiệu quả.
Từ khảo sát thực tế về những thành công cũng như những tồn tại ở Trung Tâm. Trong giới hạn chuyên đề tốt nghiệp em muốn đi sâu tìm hiểu về vấn đề “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Trung Tâm kinh doanh XNK & DVTH Đà Nẵng”. Với trình độ lý luận còn thiếu chặt chẽ, kiến thức thực tiễn còn non yếu nên đề tài chắc chắn còn nhiều sai sót. Do vậy em mong nhận được sự giúp đỡ bổ sung khiếm khuyết của quý thầy cô giáo, các cô chú anh chị trong đơn vị thực tập kế toán cùng các bạn trong lớp tạo điều kiện cho đề tài được hoàn chỉnh hơn. EM xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo, đặc biệt cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo và anh chị trong phòng ban kế toán đã hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực tập và soạn thảo đề tài.Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Trung Tâm kinh doanh xuất nhập khẩu & DVTH Đà Nẵ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Trung Tâm kinh doanh xuất nhập khẩu & DVTH Đà Nẵ sẽ giúp ích cho bạn.