Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay trong nền thị trường từng doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động để có thể tự đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp khác. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế của chúng ta đã hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán trong công ty. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu bộ máy quản lý và kế toán của Công ty để làm báo cáo tổng hợp của mình. Trong quá trình nghiên cứu tổng quát về tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hoàn thành báo cáo. Em nhận được sự tận tình giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung và các thầy cô giáo trong khoa kế toán trường ĐH KTQD. Cùng các anh, các chị trong phòng tài chính kế toán công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên báo cáo tổng hợp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những nhận xét của các thầy, cô giáo cùng với các anh chị trong Công ty CP ĐT XD TM Trung Việt.
Nội dung của báo cáo tổng hợp này ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 phần:
Phần I: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt;
Phần II: Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt;
Phần III: Một số nhận xét và một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I:3GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 3
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 6
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trung Việt : 7
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 7
PHẦN 2: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT 14
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 14
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 18
2.2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 18
2.2.2. Tổ chức chứng từ kế toán: 18
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 19
2.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán 19
2.2.5. Hệ thống báo cáo tài chính tại công ty: 20
2.3. Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 20
2.3.1. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 20
2.3.2. Kế toán tiền lương: 24
2.3.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm: 27
2.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 31
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty CP ĐT XD TM Trung Việt 31
3.1.1. Ưu điểm: 32
3.1.2. Hạn chế: 33
3.2 Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán ở Công ty CP ĐT XD TM Trung Việt. 33Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt sẽ giúp ích cho bạn.