Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình


  Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình

  LỜI NÓI ĐẦU


  Vào những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, nhiều loại hình, thành phần kinh tế cùng tồn tại,nền kinh tế ngày càng phát triển ổn định và vững chắc theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá. Trong điều kiện đó,các Doanh nghiệp sản xuất muấn tồn tại và phát triển cần phải tăng cường hạch toán kinh tế.

  Thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế đòi hỏi các Doanh nghiệp phải tự trang trải toàn bộ chi phí và kinh doanh có lãi đông thời phải thực hiện triệt để nguyên tắc tiết kiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế trong những năm vừa qua,hoà mình trong những năm đổi mới đi lên của đất nước,công tác hạch toán kế toán cũng có sự đổi mới tương ứng để phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường,phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế,đồng thời phù hợp với đặc điểm,yêu cầu trình độ quản lý của nước ta. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, lợi nhuận là động lực thúc đẩy của các Doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả sxkd, tăng lợi nhuận. Việc tăng lợi nhuận đồng thời với tăng gia bán mà việc tăng giá bán là việc khó thực hiện đượcvì nó bị chi phối bởi qui luật cung – cầu. Do vậy, xu hướng của các Doanh nghiệp hiện nay là tìm mọi cách tối thiểu hoá chi phí để tăng lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là Doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ,kịp thời, chính xác mọi chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. Gía thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp. Gía thành sản phẩm cao hay thấp,tăng hay giảm phản ánh kết quả của việc quản lý và sử dụng vạt tư,lao động,tiền vốn. Điều này phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của Doanh nghiệp. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau.

  Song, trên thực tế ở nước ta những năm qua công tác này còn nhiều thiếu sót và tồn tại chưa đáp ứng dược nhu cầu ngày càng cao của quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm. Trong các Doanh nghiệp sản xuất việc tập hợp chi phí còn tràn lan, thiếu tập trung, sử dụng vật tư và lao động còn lãng phí nhiều. Đây là những nhân tố dẫn đến tình trạng lỗ thật, lãi giả ở một doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến giá trị sản xuất và đời sống của người lao động.

  Chính vì vậy mà việc phấn đấu tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng,không những đối với mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội.

  Trong thời gian thực tập tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế kết hợp với những nhận thức cơ bản của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành cùng với sự giúp đỡ của anh chị trong phòng Kế toán – Tài chính và sự hướng dẫn trực tiếp của thầy em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình”. Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc, đề tài gồm 3 chương.

  Chương I: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất.

  Chương II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình.

  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình.

  Với nỗ lực cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo cùng các anh chị trong phòng Kế toán Công ty, bài viết của em đã hoàn thành. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu và trình độ có hạn nên bài luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vậy em rất mong nhận được sự quan tâm và chỉ bảo của thầy giáo và phòng Kế toán Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình để em thấy được những hạn chế của mình và học hỏi được nhiều hơn qua bài viết này.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  1. Bản chất, khái niệm và phân loại chi phí sản xuất

  1.1. Bản chất và khái niệm chi phí sản xuất

  1.2. Phân loại chi phí SX trong doanh nghiệp

  2. Gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

  2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm

  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

  2.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành

  2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán

  III. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  1. Nội dung, phương pháp kế toán tập hợp chi phí SX

  1.1. Nội dung, yêu cầu và nhiện vụ của công tác quản lí hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm.

  1.2. Đối tượng tập hợp chi phí SX

  1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

  1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

  2. Nội dung phương pháp tính giá thành sản phẩm

  2.1. Đối tượng tính giá thành.

  2.2. Các phương pháp tính giá thành

  2.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

  2.2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước

  2.2.3. Phương pháp tính giá thành có loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ

  2.2.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

  2.2.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số

  2.2.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

  1. Sơ lược về Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình

  2. Qúa trình phát triển và thành tịu đạt được

  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY ỐP LÁT THÁI BÌNH

  1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty Gạch ốp Lát Thái Bình

  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình

  III. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

  1. Đặc điểm chung của công ty

  2. Đối tượng tập hợp chi phí ở Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình

  4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

  5. Kế toán tập hợp CPNVLTT

  6. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

  7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

  8. Hạch toán tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

  9. Đánh giá sản phẩm dở dang

  IV. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

  1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành

  2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chứckế toán tổng hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm

  2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  3. Điều kiện áp dụng

  KẾT LUẬN
  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gạch ốp Lát Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status