Vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

​Bước vào nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng như nước ta hiện nay thì phương trâm tối đa hoá lợi nhuận ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các nhà quản trị tài chính càng đau đầu hơn khi đứng trước áp lực cạnh tranh găy gắt và mục tiêu lợi nhuận. Công việc đó bao gồm giải quyết vấn đề quan trọng là giải quyết khâu đầu ra và tối ưu hoá việc sử dụng các yếu tố đầu vào. Vốn là yếu tố tiên quyết trong mọi hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào hiện nay, nó cũng thể hiện trên nhiều khía cạnh về quy mô, chất lượng của nguồn vốn huy động, và hiệu quả sử dụng vốn. Khi trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh thì giờ đây vấn đề quan tâm của các nhà quản trị tài chính không chỉ dừng lại ở việc quản trị kết quả thị trường đầu ra thì doanh nghiệp nào biết tận dụng khai thác các yếu tố đầu vào thì doanh nghiệp đó càng sớm đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Huy động vốn với chi phí tối ưu đã khó thì việc sử dụng đồng vốn huy động đó sao cho đem lại kết quả tốt nhất lại là một vấn đề càng khó. Hiện nay, công tác quản trị vốn nói chung và vốn cố định nói riêng của các doanh nghiệp ngày càng được chú trọng hơn, song chúng ta có thể nhận thấy rằng việc quản trị vốn cố đinh trong các doanh nghiệp hiện nay đang bị mờ nhạt do đặc điểm của vốn cố định nói chung là ảnh hưởng trong thời gian lâu dài nên ít được quan tâm. Vốn cố định thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp. Vốn cố định có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn nói chung và việc quay vòng vốn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác quản trị vốn cố định là hết sức cần thiết. Trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế mở rộng thì có nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm để thắng trong cạnh tranh, mà một trong vấn đề đó là quy mô doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.
Chính vì vậy để có được điều đó trước hết các doanh nghiệp phải đạt được hiệu quả sử dụng vốn cao. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Trà Mi, em đã có khoảng thời gian tìm hiểu về thực trạng sử dụng vốn cố định của công ty và nhận thấy việc quản trị vốn cố định ở công ty là hết sức cần thiết.
Chính từ những yêu cầu đó đặt ra, với một sinh viên sắp ra trường em mạnh dạn đi sâu vào nghiêm cứu đề tài: “ Vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ”. Trong quá trình hoàn thiện bài viết của mình em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quan tâm tận tình của cô giáo hướng dẫn Ths. Lê Thị Hoài Linh cùng các anh chị trong phòng kế toán – tài chính tại Công ty TNHH Trà Mi. Em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của cô cùng các anh chị đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài viết này.
Bài viết của em gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.
Chương II: Thực trạng tổ chức và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Trà Mi.
Chương III: Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Trà Mi.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 2
1.1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2
1.1.1 - Vốn là gì? 2
1.1.2 - Phân loại vốn 3
1.1.3 - Vai trò của vốn đối với hoạt động sản kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay 7
1.2 - HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 7
1.2.1- Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 7
1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 9
1.2.3 - Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp: 11
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TRÀ MI 14
2.1- GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRÀ MI. 14
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Trà Mi. 14
2.2.1 - Khái quát chung về nguồn vốn của công ty 18
2.2.2 - Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Trà Mi. 25
2.2.2.2 - Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Trà Mi. 27
2.2.4 - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty : 8
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TRÀ MI 13
3.1 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 13
3.2 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 13
3.2.1 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty: 14
3.2.2 -Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 16
3.3 - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 20
3.3.1 - Về mặt vĩ mô. 20
3.3.2 - Về mặt vi mô. 20
KẾT LUẬN 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 21



Xem Thêm: Vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.