Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp


  Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp


  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, mọi thành phần kinh tế đều có quyền bình đẳng như nhau, được tự do cạnh tranh với nhau. Do vậy, để có thể tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải phát huy được những điểm mạnh, hạn chế và khắc phục được những điểm yếu của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo lập, củng cố và nâng cao vai trò và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

  Để đạt được mục đích trên, đòi hỏi doanh nghiệp và các cán bộ quản lý doanh nghiệp phải nhận thức và áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế hữu hiệu, trong đó có việc tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp.

  Tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thức một cách chính xác và toàn diện về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản .của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để đưa ra các quyết định thích hợp nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp.

  Qua một thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác tài chính kế toán tại Công ty Cổ phần Đại Kim, em đã lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp” với mong muốn áp dụng những kiến thức được đào tạo trên ghế nhà trường vào thực tế công tác. Nội dung của đề tài bao gồm :

  Phần I: Tổng quan về công tác quản trị doanh nghiệp.

  Phần II: Tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp.

  Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

  MỤC LỤC


  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM 2

  A. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đại Kim 2

  B. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Công ty Cổ phần Đại Kim 4

  1. Phòng tổ chức hành chính: 5

  2. Phòng bảo vệ: 5

  3. Phòng kế hoạch: 5

  4. Phòng tài vụ: 6

  5. Phòng kỹ thuật cơ điện: 6

  C. Cơ cấu sản xuất của công ty cổ phần Đại Kim 8

  1. Phân xưởng nhựa 8

  2. Phân xưởng mút xốp 9

  3. Phân xưởng chế biến gỗ 10

  D. Đánh giá một số mặt công tác quản lý của Công ty Cổ phần Đại Kim 10

  1. Chất lượng đội ngũ lao động của Công ty Cổ phần Đại Kim 10

  2. Tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đại Kim 12

  3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 13

  PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI 15

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM 15

  A. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đại Kim 15

  1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đại Kim 17

  1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty cổ phần Đại Kim 17

  1.2. Phân loại chi phí sản xuất của công ty cổ phần Đại Kim 17

  1.3. Tổ chức công tác chi phí sản xuất của công ty cổ phần Đại Kim 17

  1.4. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18

  1.5. Nội dung các khoản mục chi phí 18

  1.6. Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất 19

  2. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đại Kim

  2.1. Công tác quản lý giá thành ở Công ty Cổ phần Đại Kim 29

  2.2. Đối tượng tính giá thành ở công ty cổ phần Đại Kim 30

  2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở tại công ty cổ phần Đại Kim 30

  2.4. Phương pháp tính giá thành tại công ty cổ phần Đại Kim 31

  B. Kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim 33

  1. Tình hình công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim 37

  1.1. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm 38

  1.2. Đánh giá thành phẩm 38

  1.3. Thị trường tiêu thụ 39

  1.4. Các phương thức tiêu thụ và thể thức thanh toán 39

  2. Thủ tục nhập xuất kho thành phẩm 40

  3. Kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 43

  3.1. Kế toán thành phẩm và giá vốn hàng bán 43

  3.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 47

  3.3. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 49

  C. Kế toán nguồn vốn tại công ty cổ phần Đại Kim 52

  1. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần Đại Kim 52

  1.1. Nguồn vốn kinh doanh 52

  1.2. Phân phối kết quả hoạt động kinh doanh 53

  2. Kế toán các loại quỹ của công ty cổ phần Đại Kim 54

  2.1. Quỹ đầu tư phát triển 54

  2.2. Quỹ dự phòng tài chính 55

  2.3. Quỹ khen thưởng phúc lợi 56

  2.4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc 57

  D. Báo cáo kế toán tại công ty cổ phần Đại Kim: 58

  1. Bảng cân đối kế toán 59

  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Phần I: Lãi, lỗ) 59

  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN 60

  A. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đại Kim 60

  B. Một số tồn tại cần khắc phục và nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Đại Kim 61

  1. Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 61

  1.1. Về việc xây dựng và thực hiện định mức chi phí sản xuất 61

  1.2. Về việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 63

  1.3. Về phương pháp tính khấu hao TSCĐ : 64

  1.4. Về sổ sách liên quan đến các khoản chi phí sản xuất 64

  2. Về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 65

  3. Về kế toán nguồn vốn 66

  KẾT LUẬN 66

  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 68

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 69
  Xem Thêm: Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status