Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại


  Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại Hồng Hà
  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I 3

  TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 3

  HỒNG HÀ 3

  I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

  1. Tên giao dịch và địa điểm: 3

  1. 1. Tên giao dịch: 3

  1. 2. Địa chỉ: 3

  2. Lịch sử hình thành và phát triển: 3

  3. Tình hình sản xuất kinh doanh 4

  4. Những thuận lợi và khó khăn: 4

  II. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc điểm của công ty 5

  1. Chức năng: 5

  2. Nhiệm vụ: 5

  III. Tổ chức bộ máy quản lý và công nghệ sản xuất của công ty 5

  1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tại công ty 5

  2. Cơ cấu nhân sự 9

  3. Công nghệ sản xuất cơ bản 10

  3. 1.Quy trình sản xuất ở phân xưởng dệt: 10

  3. 2. Quy trình sản xuất ở phân xưởng nhuộm 10

  3. 3. Quy trình sản xuất ở phân xưởng in: 11

  3.4. Quy trình sản xuất ở phân xưởng may 11

  IV. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp qua 2 năm gần đây 12

  V. Xu hướng phát triển của công ty trong những năm tới 14

  VI Tổ chức công tác kế tốn công ty 15

  1. Bộ máy kế tốn 15

  1. 1. Sơ đồ tổ chức: 15

  1. 2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 16

  2. Hình thức kế tốn của công ty 18

  2. 1. Hình thức kế tốn: 18

  3. Các loại sổ kế tốn : 20

  4. Đặc điểm hệ thống chứng từ 20

  5. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế tốn 20

  6. Hệ thống báo cáo tài chính: 21

  VII. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế tốn chủ yếu tại công ty 21

  1.Tổ chức kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 21

  2.Tổ chức hạch tốn vật tư 23

  Ghi hàng ngày: 23

  PHẦN II 26

  THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 26

  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ 26

  I.Ý nghĩa,vai trò của kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 26

  II.Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất tại công ty 26

  III.Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tại công ty 27

  1. Hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 27

  2.Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 35

  3.Tập hợp chi phí sản xuất chung 41

  4.Tổng hợp chi phí sản xuất của tồn công ty. 48

  5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 58

  6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty. 58


  PHẦN III 61

  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ 61

  I.Đánh giá thực trạng 61

  1.Nhận xét chung về công tác kế tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hồng Hà. 61

  1.1.Nhận xét chung về tổ chức bộ máy quản lý 61

  1.2.Nhận xét chung về công tác kế tốn tại công ty 61

  1.3.Nhận xét chung về công tác hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất -Thương mại Hồng Hà 63

  1.4.Một số kiến nghị vềcông tác hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất -Thương mại Hồng Hà 64

  1.4.1. Kiến nghị về công tác tổ chức kế tốn chi phí và tính giá thành 64

  1.4.2.Kiến nghị một số biện pháp hạ thấp giá thành 65

  1.5. Kiến nghị về quá trình hoạt động của công ty 66

  1.6. Kiến nghị về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 66

  II.Phương hướng hồn thiện 67

  1.Phương hướng hồn thiện về mặt kế tốn 67

  1.1.Hồn thiện hệ thống chứng từ. 67

  1.2.Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất chung 68

  1.3.Hồn thiện việc áp dụng phần mềm kế tốn. 69

  2.Phương hướng hồn thiện về mặt quản lý 69

  KẾT LUẬN 71

  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay,để đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải đương đầu với các cuộc cạnh tranh quyết liệt.Các sản phẩm cạnh tranh xoay quanh những vấn đề như :mẫu mã,chất lượng và giá cả.Để thu hút khách hàng và nâng cao uy tín của mình,các sản phẩm cạnh tranh trên thường có mẫu mã và chất lượng tương đương ngang nhau.Vì vậy vấn đề còn lại là giá cả.Để có một mức giá vừa cạnh tranh được,vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thì có lẽ doanh nghiệp phải xác định đúng,đủ giá thành.

  Vậy giá thành là cơ sở quan trọng hàng đầu để xác định giá cả sản phẩm,với vai trò này giá thành cao hay thấp là nhân tố tác động trực tiếp đến sự thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển sản xuất.

  Hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề trọng tâm của công tác hạch tốn trong công ty,giúp cho bộ máy quản lý nắm được tình hình thực hiện các định mức chi phí nguyên vật liệu,chi phí gián tiếp cho từng loại sản phẩm,tình hình tiết kiệm,phát hiện kịp thời các khả năng tiềm tàng hạ giá thành sản phẩm xác định có cơ sở kế hoạch bằng chứng từ và ghi chép có hệ thống kết quả nội bộ của từng phân xưởng,từng xí nghiệp cũng như kiểm tra tình hình chấp hành các chế độ,chính sách kinh tế của Nhà Nước.

  Tính đúng,tính đủ giá thành sản phẩm là tất yếu khách quan và có tính thời sự cấp bách,vấn đề càng đặc biệt có ý nghĩa khi sản xuất của doanh nghiệp đã gắn chặt với cơ chế thị trường .Do đó công tác kế tốn chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm đã trở thành điều kiện khi tiến hành hạch tốn kế tốn tại công ty.

  Qua thời gian thực tập,tìm hiểu về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và nhận thấy vai trò quan trọng của công tác hạch tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm,được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng kế tốn và sự hướng dẫn chi tiết của cô giáo PGS-TS Nguyễn Minh Phương,em đã lựa chọn đề tài : “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại Hồng Hà” với mục đích tìm hiểu sâu hơn về quá trình hạch tốn phần hành này ở các doanh nghiệp sản xuất.

  Những nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

  Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hồng Hà

  Phần II: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất -Thương mại Hồng Hà

  Phần III: Đánh giá thực trạng và phương hướng hồn thiện công tác hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hồng Hà


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status