Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà


  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những bước phát triển vượt bậc, xây dựng được một nền tảng cơ sở vật chất to lớn. Cùng với những bước phát triển đó, các công ty kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực xây lắp luôn đóng góp một phần quan trọng vào tiến trình này. Thời gian tới, Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế năng động hàng đầu Châu Á nên quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật sẽ ngày càng lớn và diễn ra nhanh hơn nữa.Những công trình được xây dựng có quy mô ngày càng lớn, độ phức tạp ngày càng cao hơn nhưng cũng sẽ có hiệu quả sữ dụng tốt hơn nữa. Các công ty xây lắp vì thế cũng sẽ có cơ hội mới, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế quốc dân.

  Nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh khốc liệt nhất là những quốc gia có nền kinh tế năng động như Việt Nam nên công tác hạch toán kinh tế tại các doanh nghiệp nói chung, các công ty xây lắp nói riêng là hết sức quan trọng. Đặc biệt, công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển lâu dài, ứng dụng của các công ty.trong điều kiện Việt Nam đang phải đối mặt với một số khó khăn về kinh tế khi lạm phát tăng nhanh kéo theo sự gia tăng chóng mặt của mức giá.

  Tại CTCPCKLM Sông Đà (someco), công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành luôn được Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty quan tâm, vì đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và rất khó khăn, ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của công ty . Quy mô công ty ngày càng lớn, số lượng công trình tăng nhanh (cả về quy mô, thời gian thực hiện, độ phức tạp, ) là những vấn đề lớn đặt ra đối với nhiệm vụ của những người làm công tác kế toán tại đây. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại CTCPCKLM Sông Đà, em quyết định chọn đề tài:”Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà” để hoàn thành luận văn, cũng như có một số đóng góp cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty.  Luận văn có 3 phần cơ bản sau:

  Phần 1: Lí luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.

  Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà

  Phần 3: Một số kiến nghị về công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà

  Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc đã cho em thực tập tại quý Công ty, xin cảm ơn Kế toán trưởng và các anh chị trong phòng kế toán – tài chính của Công ty đã cung cấp tài liệu và nhiệt tình chỉ bảo. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thày giáo TS. Nguyễn Hữu Ánh đã hướng dẫn cho em thực tập tốt đề tài này. Tuy có nhiều cố gắng nhưng luận văn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thấy cô giáo và các bạn sinh viên.


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN 1: 3

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VA TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp. 3

  1.1.1. Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 3

  1.1.2.Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 5

  1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 6

  1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 9

  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất: 9

  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 10

  1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12

  1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 12

  1.3.2.Tổ chức chứng từ và hạch toán ban đầu: 14

  1.4. Tổ chức kế toán giá thành sản phẩm: 18

  1.4.1. Đối tượng, kỳ tính giá thành: 18

  1.4.2. Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 19

  1.4.3. Phương pháp kỹ thuật tính giá thành: 21

  1.5. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành trong điều kiện áp dụng vi tính 24

  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ 26

  2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 26

  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CTCPCKLM Sông Đà 26

  2.1.2 Những đặc điểm cơ bản của CTCPCKLM Sông Đà 27

  2.1.2.1 Đặc điểm ngành nghề và sản phẩm kinh doanh 27

  2.1.2.2 Những công trình trọng điểm có sự tham gia của CTCPCKLM Sông Đà 28

  2.1.2.3 Trình độ công nghệ và năng lực quản lý 29

  2.1.3 Bộ máy quản lý của CTCPCKLM Sông Đà 30

  2.1.4 Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ phận kế toán của công ty 32

  2.1.4.1 Bộ máy kế toán của công ty 32

  2.1.4.2 Quá trình vận dụng chế độ kế toán và thực hiện công tác kế toán 33

  2.1.4.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng 34

  2.1.4.4 Quá trình ghi sổ kế toán và luân chuyển hóa đơn, chứng từ 35

  2.1.4.5 Các phần hành kế toán cụ thể của công ty 35

  2.1.4.6 Quá trình kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán 39

  2.2 Quy trình hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 41

  2.2.1 Tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà (Someco) 41

  2.2.1.1 Đặc điểm riêng hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành 41

  2.2.1.2 Tầm quan trọng của công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành 42

  2.2.2 Quy trình hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành của công ty 43

  2.2.2.1 Lập dự toán và xác định giá thành dự toán của các công trình xây lắp 43

  2.2.2.2 Xác định giá thành kế hoạch 47

  2.2.2.3 Quá trình tập hợp chi phí sản xuất 50

  2.2.2.4 Tính giá thành thực tế công trình, hạng mục công trình 71

  2.2.2.5 Hạch toán chi phí sửa chữa và bảo hành công trình sau bàn giao 75

  2.2.3 Quy trình lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, ghi sổ và lên báo cáo liên quan tới quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành 77

  2.2.3.1 Quá trình lập và luân chuyển chứng từ 77

  2.2.3.2 Quá trình ghi sổ và in báo cáo về chi phí-giá thành 80

  PHẦN 3:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ 83

  3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 83

  3.1.1 Những ưu điểm của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 83

  3.1.2 Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 85

  3.1.3 Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 90

  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà 91

  3.2.1 Một số kiến nghị với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 91

  3.2.2 Những kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà 96

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 104

  DANH MỤC SƠ ĐỒ 105

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 106


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status