Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế


  Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huếLỜI MỞ ĐẦU


  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Đảng và nhà nước lãnh đạo, các doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Để nền kinh tế phát triển mạnh và bền vững thì trước hết đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng phải tồn tại và phát triển bền vững. Trước đây sản phẩm của doanh nghiệp đều phải giao nộp cho nhà nước, từ đó phân phối cho các đơn vị thành viên trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp không lo đầu ra và mọi cố gắng của doanh nghiệp đều nhằm hoàn thành kế hoạch nhà nước giao cho. Ngày nay, trong điều kiện sản xuất kinh doanh vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý định hướng và điều tiết của nhà nước, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại không còn đơn thuần là tiếp nhận và phân phối hàng hoá theo kế hoạch áp đặt từ trên xuống mà họ phải tự xoay sở kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải làm tốt công tác quản trị như hoạch định -tổ chức-lãnh đạo kiểm tra kiểm soát, và dặc biệt hơn nữa là trong khâu bán hàng, làm sao để doanh nghiệp bán thật nhiều hàng và đạt hiệu quả tốt nhất đó là yêu cầu đặt ra đối với công tác bán hàng.

  Muốn vậy, doanh nghiệp phải nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động của từng nhân tố đến nhiệp vụ bán hàng. Điều này chỉ được thực hiện trên cơ sở của việc phân tích nghiệp vụ bán hàng.

  Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay luôn luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức lớn, song cũng có nhiều cơ hội làm giàu cho những nhà quản trị kinh doanh có tài giám nghĩ giám làm. Vì vậy các nhà quản trị phải tập chung mọi nguồn lực lắm bắt thông tin kịp thời, đưa ra những quyết định làm lợi cho doanh nghiệp mình, vì mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Muốn kinh doanh đặt hiệu quả cao, lợi nhuận lớn thì doanh nghiệp phải có sự quản lý tốt, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường, bố trí hợp lý công tác nhân sự, tiết kiệm chi phí kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, thu hồi đồng vốn nhanh. Đặc biệt trong những năm qua hệ thống doanh nghiệp nhà nước có nhiều chuyển biến quan trọng , nhiều doanh nghiệp đã đi dần vào thế ổn định thích nghi với cơ chế thị trường, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Cửa hàng bách hoá Phố Huế thuộc công ty bách hoá Hà Nội là một điển hình.

  Trên cơ sở kiến thức đã được thầy cô giáo trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại trang bị . Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo CAO MAI LAN , để hiểu biết thêm và làm quen với thực tế em đã đi thực tập tại cửa hàng bách hoá Phố Huế. Qua đó em đã chọn đề tài : “NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ’’.

  Trong thời gian thực tập, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo cửa hàng cùng các bộ phận, em đã thu thập được những số liệu để làm cơ sở để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Do thời gian thực tập có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên báo cáo thực tập còn nhiều thiếu sót. Mong được sự góp ý của các thầy cô


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG .3

  I-KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CỬA HÀNG 3

  1-Quá trình hình thành và phát truyển của cửa hàng .3

  2-Chức năng nhiệm vụ của cửa hàng 4

  3-Cơ câú tổ chức bộ máy hoạt

  động của cửa hàng5

  4-Đặc thù kinh doanh của

  cửa hàng Bách Hoá Phố Huế .7

  II-KHÁI NIỆM-VỊ TRÍ -VAI TRÒ CỦA

  NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 8

  1-Khái niệm nghiệp vụ bán hàng8

  2-Vị trí của nghiệp bán hàng .9

  3-Vai tró của nghiệp vụ bán hàng .9

  III-NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

  ĐẾN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG10  1-Nguôn hàng10

  2-Mặt hàng10

  3-Khách hàng12

  4-Cơ sở vật chất kỹ thuật 12

  5-Nhân viên bán hàng 13

  IV-NHỮNG QUY ĐINH CỦA NHÀ NƯỚC(DOANH NGHIỆP)

  VỀ BÁN HÀNG HIỆN HÀNH 13  1-Quy định của LiênĐoàn lao động TP Hà Nội về nếp

  sống văn hoá công nghiệp công nhân viên chức thủ đô .13

  2-Quy định của cửa hàng.15

  PHẦN II : NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG .17

  I-YÊU CẦU CỦA NGHIỆPVỤ BÁN HÀNG17

  1-Phải thoả mãn nhu cấu về hàng hóa

  và nhu cầu phục vụ đối với khách hàng .17

  2-Tạo mọi điều kiện thuận tiện

  cho khách hàng đi mua hàng 17

  3-Bảo đảm mối quan hệ tốt giữa

  khách hàng và chủ hàng18

  4-Nâng cao năng suất lao động bán

  hàng quản lý tốt tiền hàng tài sản của cửa hàng 18  II-PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG.19

  1-Phương thức bán hàng 19

  2-Phương pháp bán hàng.20

  III-TỔ CHỨC NƠI CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN

  BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ 26

  IV-QUY TRÌNH MỘT LẦN BÁN HÀNG28

  1-Khái niệm 28

  2-Yêu cầu của quy trình bán hàng 28

  3-Quy trình một lần bán hàng.28

  V-QUY TRÌNH MỘT CA BÁN HÀNG34

  1-Đầu ca (ngày) bán hàng34

  2-Trong ca (ngày)bán hàng 36

  3-Cuối ca (ngày)bán hàng.36


  PHẦN III - ĐÀNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

  NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ NHẰM

  THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA

  HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ42

  I-ĐÀNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ

  TẠI CỬA HÀNG THỜI GIAN QUA.42

  1-Phản ánh tình hình bán hàng tại cửa

  hàng bách hoá Phố Huế.42

  2-Tình hình tổ chức lực lượng lao động và tình

  hình tổ chức quá trình bán hàng tại cửa hàng.44

  3-Tổ chức quá trình bán hàng 46

  4-Đành giá tình hình bán hàng tại cửa hàng

  bách hóa Phố Huế 46

  II-PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRUYỂN CÔNG

  TÁC BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG BÁCH HOÁ

  PHỐ HUẾ TRONG THỜI GIAN TỚI.50

  III-MỘT SỐ ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

  BÁN HÀNGTẠI CỬA HÀNG BÁCH HÓA PHỐ HUẾ 53

  1-Đề xuất quá trình tổ chức bán hàng.53

  2-Đề suất tình hình phát truyển bán hàng 53

  3-Hoàn thiện công tác phối thức mua hàng bán lẻ và

  các dịch vụ bán hàng ở cửa hàng bách hoá Phố Huế .55

  KẾT LUẬN.57


  Xem Thêm: Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status