Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVDLỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững thì luôn luôn phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ khâu tìm nguồn vốn, triển khai đầu từ vốn, tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, để cạnh tranh trên thị trường các doanh nghiệp phải để ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dụng, quan trọng hơn là giá cả của sản phẩm không quá cao. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm tòi và tổ chức hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Các doanh nghiệp muốn thực hiện được mục tiêu trên thì các doanh nghiệp phải đưa ra các biện pháp để quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tránh tình trạng giảm thiểu chi phí không cần thiết và lãng phí. Một trong biện pháp hữu hiệu nhất để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là công tác kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vị trí quan trọng là khâu trung gian của toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp.
Cũng như bao nhiêu doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TM và XNK DVD đã không ngừng đổi mới hơn, hoàn thiện hơn để tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH TM và XNK DVD, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD”
Nội dung chuyên đề bao gồm:
Phần I: Cơ sở lý luận chung
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I : Cơ sở lý luận chung 3
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty 3
1. Quá trình thành lập 3
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3
3. Tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty 3
3.1. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ 3
3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 3
4. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh 3
4.1 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 3
II/ Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
1. Hình thức tổ chức bộ máy 3
2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
3. Giới thiệu về phần mềm kế toán áp dụng tại công ty 3
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
I/ Kế toán tập hợp chi phí ở Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
1. Cấu thành chi phí 3
2. Đối tượng tập hợp chi phí 3
3. Phương pháp tập hợp chi phí 3
3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu 3
3.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty 3
3.1.2 Trình tự tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3
3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 3
3.2.1 Về chứng từ sử dụng 3
3.2.2 Về tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 3
3.2.3 Phưong pháp tính tính lương 3
3.3. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 3
3.2.2 Chi phí khấu hao 3
3.2.3 Chi phí sản xuất chung khác 3
3.2.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung 3
3.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí toàn doanh nghiệp 3
II/ Tính giá thành sản phẩm taị Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
1. Quản lý giá thành sản xuất tại Công ty 3
2. Đối tượng tính giá thành 3
3. Đánh giá sản phẩm dở dang 3
4. Phương pháp tính giá 3
5. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM 3
và XNK DVD 3
1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 3
1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 3
2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 3
2.1. Xác định lại đối tượng chịu chi phí 3
2.2. Hoàn thiện về tiêu thức phân bổ trang in 3
2.3. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 3
2.4. Trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định 3
2.5. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 3
2.6. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành 3
2.8. Hoàn thiện công tác tính giá thành 3
2.9. Các kiến nghị khác liên quan đến công tác quản lý chi phí và giá thành 3
Kết luận 3


Xem Thêm: Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH t sẽ giúp ích cho bạn.