Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực


  Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

  LỜI NÓI ĐẦU


  Bước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã được khẳng định. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh, các doanh nghiệp phải củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy sản xuất, quy trình quản lý, để có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.


  Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động và là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.


  Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình công nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tỏ ra đứng vững và hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trên thị trường.


  Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm trong công tác quản lý, được sự giúp đỡ của thầy giáo Trịnh Đình Khải cùng các cán bộ phòng tài vụ cuả công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm” cho luận văn tốt nghiệp của mình.


  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài viết được chia thành ba phần:


  Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.


  Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.


  Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

  KẾT LUẬN


  Nghiên cứu đổi mới và tổ chức hợp lý quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là công việc không thể thiếu được trong công tác kế toán của công ty, nhất là trong điều kiện kinh tế hiện nay.


  Là một doanh nghiệp sản xuất, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty là một khâu công việc quan trọng không chỉ trong thực tiễn mà cả trong lý luận kinh tế. Trong thời gian thực tập tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm em nhận thấy công tác này về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý doanh nghiệp. Luận văn này được trình bày kết hợp giữa phần lý luận và thực tiễn, trước hết là lí luận về vấn đề sau đó là thực tiễn công tác hạch toán tại công ty. Xuất phất từ việc nhận thức những quan điểm đổi mới và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí và giá thành tại công ty, trên cơ sở kiến thức đã học cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trịnh Đình Khải em đã mạnh dạn nêu ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.


  Trong thời gian thực tập, thầy giáo Trịnh Đình Khải đã tận tình hướng dẫn em cả về phương pháp và kiến thức, cùng với sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ phòng tài vụ công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.


  Mặc dù đã nỗ lực cố gắng nhưng do điều kiện có hạn về mặt kiến thức và thời gian khảo sát thực tế nên bài viết này của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự bổ sung và góp ý của các thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


  Qua đây em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình đến thầy giáo Trịnh Đình Khải, người đã chỉ bảo và giúp đỡ em rất nhiều trong việc hoàn thành bản luận văn và cũng xin cảm ơn các cán bộ của phòng tài vụ công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập vừa qua.

  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU


  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 1

  1. Chi phí sản xuất kinh doanh 1

  1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 1

  1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 1

  - Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành 2

  - Phân loại theo yếu tố chi phí 2

  2. Giá thành sản phẩm 2

  2.1. Giá thành sản phẩm 2

  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 3

  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4  II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 4

  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 4

  2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 5

  3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 5

  3.1. Tổ chức chứng từ kế toán 5

  3.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai

  thường xuyên 6

  3.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6

  3.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 6

  3.2.3. Hạch toán chi phí trả trước 7

  3.2.4. Hạch toán chi phí phải trả 7

  3.2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 7

  3.2.6. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 8

  3.2.7. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 8


  III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9

  1. Đối tượng tính giá thành 9

  2. Trình tự tính giá thành 9

  3. Phương pháp tính giá thành 9

  3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn, trực tiếp 10

  3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 10

  3.3. Phương pháp tính giá thành phân bước 10

  3.3.1. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành NTP 10

  3.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành NTP 11

  3.4. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ 11


  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM


  I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 12

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 12

  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 13

  3. Đặc điểm tổ chức quản lý trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 13

  4. Đặc điểm tổ chức kế toán trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 14

  4.1 Nhiệm vụ của bộ máy kế toán 14

  4.2 Tổ chức bộ máy kế toán 14

  4.3 Hệ thống tài khoản đang áp dụng 15

  4.4 Hình thức sổ báo cáo 15

  4.5 Hệ thống báo cáo 15


  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ

  CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 16

  1. Đối tượng hạch toán chi phí và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 16

  2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 16

  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17

  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 19

  2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 22

  2.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng 22

  2.3.2. Chi phí vật liệu và công cụ dụng cụ 22

  2.3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 23

  2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 23

  2.3.5. Chi phí khác bằng tiền 24

  2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 24

  III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP

  THỰC PHẨM 25

  1. Đối tượng tính giá thành 25

  2. Kỳ tính giá thành 25

  3. Phương pháp tính giá thành 25


  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM


  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  CỦA CÔNG TY 28

  1. Ưu điểm 28

  2. Nhược điểm 29


  II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 29  KẾT LUẬN

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status