Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái
LỜI NÓI ĐẦU


Trong điều kiện nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp dù là bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào đều phải thực hiện tự hạch toán kinh doanh, lấy thu nhập bù chi phí. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nói riêng. Song trong thực tế, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối cao do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là chưa quản lý tốt chi phí. Chi phí sản xuất là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải luôn được coi trọng đúng mức.

Sau hơn hai tháng thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái, Em nhận thấy tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đây là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng trong kinh doanh, qua đó có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp và là một công cụ hữu hiệu để nhà quản lý thực hiện đánh giá, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh tìm ra các mặt mạnh, tìm ra những hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, biện pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế.
Qua thời gian học ở trường và tìm hiểu thực tế tại công ty, em chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái

Kết cấu luận văn của em gồm 3 Phần:
Phần I: Một số lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.
Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái.
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ phòng tài chính, các cán bộ phòng ban liên quan ở Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái, và các thầy cô giáo trong khoa kế toán doanh nghiệp của trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội, đặc biệt sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, PGS. TS Hà Đức Trụ để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình.MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Lý luận chung vê kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp . 1
I.Nội dung chi phí, sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp .1
1.1.Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp . .1
1.2.Giá thành sản phẩm xây lắp . 1
1.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 2
2.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .3
2.1.Phân loại chi phí sản xuất 3
2.2.Phân loại giá thành sản phẩm trong công tác xây lắp 4
3.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . .6
3.1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp .6
3.2.Đối tượng tính giá thành 7
3.3.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 7
4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . .8
4.1.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .8
4.2.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8
4.2.1.Các tài khoản kế toán sử dụng 8
4.2.2.Các loại kế toán sử dụng trong doanh nghiệp .9
4.2.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 11
4.2.4.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí chung . 11
4.2.5.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
4.2.6.Tổng hợp tính giá thành công tác xây lắp . .12
5. Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 13
5.1.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán .14
5.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ SP hoàn thành
tương đương 14
6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . .15
6.1.Phương pháp giá thành giản đơn . 15
6.2.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 16
6.3.Phương pháp tổng cộng chi phí .16
6.4.Phương pháp định mức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ( phương pháp định mức) .17
6.5.Phương pháp tỷ lệ .17
6.6.Phương pháp hệ số 18
7.Hệ thống sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây dựng 18
Chương II: Thực trạng công tác kế tóan tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 21
1.Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 21
1.1.Khái quát về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 21
1.1.1.Quá trình hình thành, phát triển của Công ty 21
1.1.2.Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất của Công ty .22
1.1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 25
1.1.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 26
1.1.5.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty .27
1.1.6.Hình thức ghi sổ kế toán . .28
1.2.Thực trạng tổ chức công tác kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái .28
1.2.1.Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 28
1.2.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .28
1.2.1.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 28
2.Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 29
2.1.Đặc điểm và nội dung của chi phí sản xuất .29
2.2.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 35
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 37
1.Tình hình chung . .37
2.Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 38
3.Một số nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 38
4.Một số đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái 39
Kết luậnXem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây sẽ giúp ích cho bạn.