Thực trạng về cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay và phương hướng hoàn thiện
Lời nói đầu

Đất nước ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hiện đại hoá nền kinh tế. Một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Trong những năm qua chung ta giành được nhiều thắng lợi, biểu hiện của nó rõ nhất là chúng ta dần dần xoá đói, giảm nghèo, đời sống văn hoá xã hội của nhân dân được nâng lên từng bước. Một nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, mức độ tăng trưởng trung bình 8%GDP luôn duy trì sau những năm đổi mới, tỷ lệ lạm phát dưới một con số và có thể khống chế được. Đảng và Nhà nước ta nêu rõ, là phải đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, chính trị- xã hội, kinh tế của đất nước. Một trong những đổi mới đó là Nhà nước đã quyết định các nghành, các doanh nghiệp phải tự tiến hành hạch toán kinh doanh. Để tiến hành hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải hạch toán lao động tiền lương. Tổ chức hạch toán tiền lương có một ý nghĩa rất quan trong, nó tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển như nâng cao năng suất lao động của người lao động, khuyến khích lao động sáng tạo, là cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối lao động. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp có thể phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm một cách chính xác và hợp lý. Hạch toán tiền lương tốt còn giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ phần thu ngân sách.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức hạch toán hợp lý tiền lương, cùng với việc nghiên cứu lý luận về kế toán tiền lương và tìm hiểu thực trạng cơ chế quản lý tiền lương ở Việt Nam để đánh giá những mặt được của nó và những tồn tại em đã lựa chon đề tài này để nghiên cứu với mong muốn góp phần nhỏ bé nhằm hoàn thiện hệ thống tiền lương ở nước ta. Song vì em mới chỉ là một sinh viên với một lượng kiến thức thu lượm được ở các thầy cô và qua sách vở, báo trí .còn thiếu nhiều kinh nghiệm về thực tế nên trong quá trình nghiên cứu, trình bầy sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn đọc để đề án được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!Mục lục
Lời nói đầu
PHẦN I
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG

1.1- Khái niệm và bản chất của tiền lương.
1.2 - Vai trò của chính sách tiền lương trong sản xuất kinh doanh. 4
1.3 - Tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương trong các doanh nghiệp. 5
1.4 - Nhiệm vụ của hạch toán tiền lương. 6
1.5 - Các hình thức tiền lương. 6
1.5.1 - Hình thức trả lương theo thời gian. 7
1.5.2 - Hình thức trả lương theo sản phẩm. 8
PHẦN II
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 10

2.1 - Hạch toán chi tiết tiền lương. 11
2.1.1 - Hạch toán số lượng lao động. 11
2.1.2 - Hạch toán sử dụng thời gian lao động. 11
2.1.3 - Hạch toán kết quả lao động. 11
2.1.4 - Tính lương, tính thưởng và lập bảng thanh toán lương. 11
2.2 - Hạch toán tổng hợp tiền lương. 13
2.2.1 - Tài khoản sử dụng. 13
2.2.2 - Trình tự hạch toán. 14
PHẦN III
THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOÀN THIỆN 17

3.1- Thực trạng về cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. 17
3.1.1 - Mặt tích cực. 17
3.1.2 - Những mặt tồn tại. 18
3.2 - Phương hướng hoàn thiện. 21
Lời kết 22Xem Thêm: Thực trạng về cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay và phương hướng ho
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay và phương hướng ho sẽ giúp ích cho bạn.