thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây
Lời nói đầu
Kinh tế thị trường phát triển cùng với sự ra đời của cơ chế quản lý kinh tế mới “cơ chế hạch toán kinh doanh” đòi hỏi chúng ta phải sử dụng tối đa vai trò của hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công cụ quản lý có hiệu quả nhất là hạch toán kế toán. Đây không những là phương tiện để quản lý nền kinh tế mà còn là động lực thúc đẩy chế độ hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp. Kế toán và chức năng riêng của mình đã đem lại những thông tin chính xác đầy đủ kịp thời và toàn diện về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó mà đánh giá phân tích hiệu quả kinh doanh giúp cho các nhà quản lý có phương án kinh doanh tối ưu. Không chỉ thế mà còn cung cấp đầy đủ thông tin cho các công ty đối tác.
Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế” nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tốt môn học đem lại những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường đến cơ sở vận dụng với thực tế, tìm hiểu và làm quen với các cách ghi chép trên các sổ sách kế toán để học hỏi kinh nghiệm thực tế về hạch toán kế toán tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đẻ từ đó chứng minh cho lý thuyết đã học, giúp cho học sinh củng cố kiến thức, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để khi ra trường đều làm việc tại các doanh nghiệp có thể đảm được và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ quản lý kinh tế tài chính.
Được sự nhất trí của nhà trường, các thầy cô trong tổ bộ môn kế toán em đã đến thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây. Trong thời gian thực tập ở công ty được sự giúp đỡ của các bác, cô, chú trong phòng kế toán công ty cùng với sự chỉ bảo hướng dẫn của các thầy, cô em đã có điều kiện nghiên cứu thực hành công tác kế toán em nhận thấy việc thực tập tại cơ sở là hết sức quan trọng và cần thiết giúp chúng em hiểu biết và sáng tỏ được nhiều điều trong thực tế mà trong lý thuyết chưa thể hiện hết. Qua nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tại công ty, em nhận thấy được tầm quan trọng của việc hạch toán kế toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó các công tác kế toán tiền lương được đặc biệt coi trọng nó giúp cho việc quản lý, khả năng sản xuất kinh doanh và giải quyết được mối quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Trong những năm gần đây cùng với sự đổi mới về cơ chế quản lý kinh doanh, các chính sách chế độ về lao động tiền lương và BHXH cũng được nghiên cứu đổi mới và đã có những tác dụng nhất định kích thích người lao động tích cực góp sức, mình cho sự nghiệp đổi mới nền kinh tế của đất nước. Như vậy, tiền lương có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội nói chung và từng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng. Vì vậy trong thời gian thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế cùng với sự giúp đỡ của thầy cô hướng dẫn và phòng kế toán công ty, em đã mạnh dạn chọn chuyên đề này làm đề tài tốt nghiệp. Dù đã cố gắng hết sức mình nhưng không thể tránh được những thiếu sót trong đề tài này, em rất mong được sự thông cảm và những ý kiến giúp đỡ của thầy cô cho bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !
Trong chuyên đề này em xin trình bày những nội dung cơ bản sau:
Phần I - Đặc điểm chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán.
Phần II - Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Phần III - Nhận xét - đánh giá - kết luận.mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3

I-/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM - HÀ TÂY. 3
1-/ SỰ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY “NÔNG SẢN THỰC PHẨM - HÀ TÂY” 3
2-/ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY. 3
3-/ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 4
4-/ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY. 6
II-/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 7
1-/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 7
2-/ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 7
3-/ HÌNH THỨC ÁP DỤNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 9
4-/ CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG. 11
5-/ CHỨNG TỪ SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY ÁP DỤNG. 12
PHẦN II - TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY 14
I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY 14
1-/ VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY. 14
2-/ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY. 14
3-/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG - CHIA LƯƠNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG. 15
4-/ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG. 17
5-/ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ. 18
II-/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 19
1-/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. 19
2-/ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 31
3-/ KẾ TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG. 34
4-/ SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP 39
PHẦN III - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 43
I-/ NHẬN XÉT CHUNG: 43
1-/ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT. 43
2-/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG CỦA CÔNG TY. 43
3-/ VỀ CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 43
II-/ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA BẢN THÂN. 44
III-/ KẾT LUẬN CHUNG. 44


Xem Thêm: thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.