thực tập tại công ty TNHH TM và DV SAO MAI II
LỜI NÓI ĐẦU

Thực tế sau nhiều năm thực hiện sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đến nay bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn và trở thành một nền kinh tế có tốc độ phát triển cao trong khu vực.
Để có thể kiểm tra, kiểm soát được tốc độ phát triển của nền kinh tế nước nhà. Nhà Nước cần phải có những thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác. chính vì vậy mà kế toán có một vai trò hết sức quan trọng. Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người.
Thông qua việc đo lường, tính toán, ghi chép, phân loại và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bằng hệ thống các phương khoa học của kế toán: chứng từ , tài khoản, tính giá và tổng hợp - cân đối có thể biết được thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình tàI sản của doanh nghiệp, sự vận động của chúng trong quá trình kinh doanh, cũng như kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông tin do kế toán cung cấp là bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống thông tin kinh tế của doanh nghiệp. Trên cơ sở thông tin kế toán cung cấp và các đối tượng quan tâm sử dụng thông tin khác nhau: chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ có thể đưa ra quyết định, đúng đắn, thích hợp.
Với những số liệu thông tin của kế toán, Nhà Nước có thể kiểm tra, kiểm soát toàn bộ việc sử dụng tàI sản và các hoạt động kinh tế một cách thường xuyên, kịp thời, kiểm tra việc chấp hành các chính sách chế độ quản lý kinh tế, tàI chính ở các đơn vị.
Thông tin kế toán cung cấp là cơ sở để các chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo, quản lý biết được tình hình sử dụng các tàI sản, lao động, vật tư, tiền vốn, tình hình chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả đúng đắn củacác giảI pháp đề ra và thực hiện trong kinh doanh phục vụ cho việc điều hành quản lý hoạt động của doanh nghiệp một cách kịp thời, phân tích đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đề ra các biện pháp, quyết định phù hợp về phương hướng phát triển của doanh nghiệp.
để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển nhất là trong cơ chế thị trường tự do cạnh tranh, môI trường hoạt động kinh doanh vô cùng phức tạp và sôI động. Sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế diễn ra rất quyết liệt và các doanh nghiệp đều có quyền bình đẳng thì việc đảm bảo thắng lợi trên thương trường để hoạt động kinh doanh có lãI đòi hỏi doanh nghiệp phảI hết sức khôn khéo và linh hoạt trong các quyết định kinh doanh và nhất là phát huy hết thế mạnh tiềm năng sẵn có của mình thì người lãnh đạo cần phảI có những thông tin chính xác và phân tích những thônh tin đó một cách kịp thời để được kết quả cao trong kinh doanh. Trong thời gian hoc tập taị trường được các thầy cô trang bị đầy đủ kiến thức về lý thuyết để sau khi ra trường áp dụng vào thực tế để phat huy năng lực của mình.
Nhằm kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhà trương đã tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập để có cơ hội áp dụng lý thuyết vao thực hành trong đợt thực tập này. Với đợt thực tập này thông qua việc tìm hiểu thực tế tại đơn vị giúp cho tôi củng cố lại kiến thức và vận dụng nó vào từng phần hành kế toán cụ thể, biết được khi có một nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì phải vào những sổ sách kế toán nào đến cuối tháng biết cách tổng hợp và phân tích kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp thì phải làm gì biết được quy trình luân chuyển của từng phần hành kế toán.
Trong thời gian thực tập không những được xem sổ sách và cách vào sổ sách mà còn được thực hành từng nghiệp vụ kế toán xảy ra trong đơn vị để khi ra trường không phải bỡ ngỡ và có thể đảm nhận được bất cứ phần hành kế toán nào được giao. Được tiếp xúc với các nhân viên kế toán học hỏi được đức tính nghề nghiệp là một kế toán phải như thế nào trước hết phải là một người trung thực và được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết để trở thành một nhân viên kế toán thực thụ.
Nhận thức được những mục tiêu trên tôI đã xin vào thực tập tại công ty TNHH TM và DV SAO MAI II, địa chỉ: 25C – PHAN ĐìNH PHùNG – BA ĐìNH – Hà Nội, thời gian thực tập từ ngày 12 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2004.
Báo cáo thực tập của tôi được chia thành 4 phần:
Phần I: những vấn đề chung về công ty
Phần II: chuyên đề thực tập
Phần III: kết luận
Phần IV: nhận xét


KẾT LUẬN
Kế toán là một môn khoa học quản lý, là kỹ thuật ghi chép, phân loại,tập hợp cung cấp số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh,về tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định thích hợp. Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, là quá trình quan sát và ghi nhận, hệ thống hoá và xử lý các hiện tượng kinh tế phát sinh trên góc độ tiền tệ, hạch toán kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp chỉ thực hiện tốt khi công tác kế toán được tổ chức khoa học và hợp lý.
Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp với nhau . Để đứng vững trên thị trường và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn. Nhưng chính sự biến động này của nền kinh tế đã giúp nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Và để làm ăn có hiệu quả thì cần có sự giúp của công tác hạch toán kế toán. Kế toán phân tích những kết quả kinh doanh từ đó cung cấp cho nhà lãnh đạo những thông tin chính xác về nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn của mình , biết đươc đồng vốn của mình hoạt động có lãi hay không để từ đó tìm ra phương hướng giải quyết một cách kịp thời.
Đối với một doanh nghiệp thương mạithì việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng sẽ ạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng hoá của mình một cách có hiệu quả, đồng thời nó giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý tốt hơn hoạt động tiêu thụ của mình, đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên qua đó thấy được ưu thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường của công ty mình.
Chính vì thế mà trong doanh nghiệp thương mại cần phải quan tâm, chú trọng đến khâu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của hoạt đọng bán hàng.


Xem Thêm: thực tập tại công ty TNHH thương mại và DV SAO MAI II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực tập tại công ty TNHH thương mại và DV SAO MAI II sẽ giúp ích cho bạn.