Tiền lương và BHXH là nguồn thu nhập của công nhân viên chức và người lao động
Lời nói đầu
Kế toán hành chính sự nghiệp là một bộ phận quan trọng của hệ thống các công cụ quản lí, bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán Nhà nước, có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục, có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ Nhà nước, quỹ công cộng. Do đó, đối với Viện y học cổ truyền công tác hạch toán kế toán được thực hiện theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội cũng như vậy, thù lao của công nhân viên chức được hưởng theo chế độ hệ số cấp bậc dành cho riêng ngành y tế do Nghị định 25/CP ban hành.
Viện y học cổ truyền Việt Nam là cơ sở nghiên cứu và điều trị bệnh thuộc Bộ Y tế, thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước để phù hợp với cơ chế kinh tế mới trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Song số lượng lao động, thời gian lao động và năng suất lao động của công nhân viên chức và người lao động có quan hệ mật thiết với thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động kinh doanh. Tiền lương là phần thù lao trả cho người lao động tương xứng với số lượng, chất lượng, và kết quả lao động.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là khoản trợ cấp cho người lao động trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động .
Tiền lương và BHXH là nguồn thu nhập của công nhân viên chức và người lao động. Nó có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động yên tâm, ổn định trong cuộc sống, tích cực tham gia lao động sản xuất.
Sự thay đổi cơ chế thị trường đã tạo môi trường thuận lợi nhưng cũng làm cho Viện gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển. Nhưng nhờ có sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo viện đã từng bước đi lên, không ngừng lớn mạnhvà tạo ra chỗ đứng cho riêng mình đồng thời giữ chữ tín đối với người bệnh, không ngừng tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động.
Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Viện Y học cổ truyền, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Viện và tập thể cán bộ công nhân viên phòng tài vụ đã giúp chúng tôi hoàn thành bản chuyên đề này .
Nội dung bản chuyên đề bao gồm 3 phần:
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TIỀN LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM.
PHẦN II: CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM.
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VA CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN.
mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

I-/ VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG VÀ CHI PHÍ VỀ LAO ĐỘNG SỐNG TRONG
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT. 3
II-/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LIÊN QUAN. 4
1-/ Các hình thức tiền lương. 4
2-/ Quỹ tiền lương. 8
3-/ Quỹ BHXH, BHYT, và KPCĐ. 9
III-/ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 10
1-/ Nhiệm vụ của công tác tổ chức kế toán. 10
2-/ Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo. 10
3-/ Tổ chức hệ thống sổ sách để hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương. 14
PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Ở VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN - VIỆT NAM 17

I-/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN. 17
1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 17
2-/ Đặc điểm tổ chức hoạt động. 18
3-/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, chức năng các phòng ban. 19
4-/ Tổ chức công tác kế toán. 22
II-/ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN. 25
1-/ Tình hình chung về công tác quản lý lao động. 25
2-/ Tổ chức hạch toán lao động và tính tiền lương, BHXH phải trả CNV. 26
3-/ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 44
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VIỆN
Y HỌC CỔ TRUYỀN - VIỆT NAM
52
I-/ MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở VIỆN - YHCT. 52
II-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 54
Kết luận 57


Xem Thêm: Tiền lương và bảo hiểm xã hội là nguồn thu nhập của công nhân viên chức và người lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiền lương và bảo hiểm xã hội là nguồn thu nhập của công nhân viên chức và người lao động sẽ giúp ích cho bạn.