công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ ở công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU
Trong tình hình nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh mẽ cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Để tiến kịp với nền kinh tế thế giới, nhà nước ta đã có những giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới đất nước. Điều này đuực hiện từ khi nền kinh tế đất nước chuyển đổi từ cơ chế hạch toán hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, nhà nước đã đề ra các chính sách mở cửa và đề ra đường lối công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước tạo tiền đề để cho các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ mới. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho sự thâm nhập của nhiều loại hàng hoá nước ngoài vào nước ta ngày càng nhiều thì sự cạnh tranh càng mạnh mẽ. Để đứng vững và phát triển được đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước luôn phải tăng cường công tác quản lý. Một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp trong công tác quản lý đó là kế toán. Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lýhoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần như hiện nay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để có thể đứng vữngtrong cơ chế thị trường các doanh nghiệp phải tăng cường tốt công tác quản lý, hạch toán, giám sát chặt chễ việc sử dụng lao động, vật tư, tài sản, tiền vốn . ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh .
Để tồn tại và phát triển được ngoài nhiệm vụ sản xuất được nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, doanh nghiệp còn phải đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất đó là nguyên vật liệu. Đây là một trong ba yếu tố chiếm tỷ trọng lớn quyết định đến giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc quản lý chặt chẽ vật liệu trong quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản và sử dụng có ý nghĩa lớn trong viêcj tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm vốn.
Công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội đã và đang vận hành công tác hạch toán trong công tác quản lý một cách khoa học. Công ty đã chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán, không ngừng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ và trang bị những máy móc thiết bị hiện đại trong coong tác quản lý từ trên xuống dưới các bộ phận. Bởi thế công ty đã thu được những kết quả trong công tác kế toán, trong đó có kế toán Nguyên Vật Liệu giữ một vai trò quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp .
Công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước nhưng hạch toán kinh doanh độc lập. Trong thời gian thực tập tại công ty kết hợp giữa kiến thức đã học trên nhà trường với thời gian đi tìm hiểu thực tếcác nghiệp vụ kế toán ở công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội, đựoc sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ phòng tài chính kế toán trong công ty cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn: Trịnh Thị Thu Nguyệt đã thực sự giúp em củng cố kiến thức vững hơn và nhận thức được tầm quan trọng của người làm công tác kế toán. chính vì vậy em đã lựa chọn công tác hạch toán kế toán: “Nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ ” ở công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội để làm chuyên đề tốt nghiệp.
Do trình độ và thời gian có hạn nên bảnhà máy báo các này không tránh khỏi những khuyết điểm. Em kính mong đượcsự giúp đỡ đóng góp ý kiến bổ sung của các thầy cô giáo và các cán bộ trong công ty để phần đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn ! các thầy cô giáo đã chí bảo tận tình, xin cảm ơn ban lãnh đạo, các cô các chú, anh chị phòng tài chính kế toán đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Mục lục

Lời nói đầu 1
Phần I: Đặc điểm chung của công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội. 3
2. Phương thức hoạt động kinh tế chủ yếu sản xuất của công ty và mối quan hệ với các đơn vị các đơn vị khác trong cơ chế thị trường. 4
2.1. Phương hoạt động kinh tế chủ yếu sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay: 4
2.2. Mối quan hệ của công ty với các đơn vị trong cơ chế thị trường: 4
III. Qui trình công nghệ sản xuất chủ yếu của công ty Bê Tông xây dựng - HN 5
4. Tổ chức bộ máy quản lý: 8
Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Bê tông xây dựng - Hà Nội 8
5. Vị trí vai tròcủa bộ phận kế toán trong bộ máy quản lý của công ty 10
Phần II Đặc diểm của tổ chức công tác hạch toán ở công ty 11
1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty Bê tông xây dựng - Hà Nội 11
Sơ đồ bộ máy kế toán ở công ty Bê tông xây dựng - Hà Nội 11
2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán: 12
3. Hình thức kế toán, ghi sổ kế toán. 13
Sơ đồ hình thức kế toán nhật ký chung 13
4. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. 14
5. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 15
Phần III: Chuyên đề kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 16
1. lý do chọn chuyên đề. 16
2. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 17
3. Những quy định chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 18
4. Phân loại và đánh giá vật liệu trong công ty. 20
5. Tài khoản kế toán sử dụng: 22
* TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu” 23
6. Các chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ. 26
7. Các sổ sách kế toán dùng để ghi chép, phương pháp ghi sổ, trình tự ghi sổ tại Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 30
Sơ đồ trình tự ghi sổ 32
8. Phương pháp kế toán 33
Phần IV: Nhận xét về công tác kế toán ở Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 71
I. Nhận xét về công tác kế toán của công ty nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng. 71
1. Nhận xét về công tác kế toán của công ty nói chung. 71
2. Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty. 73
II. Những thuận lưọi và kho khăn trong công tác kế toán tại Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội . 73
1. Thuận lợi. 73
2. Khó khăn. 74
III. Những kiến nghị và giải pháp với công ty 74
1.Với công tác tổ chức. 74
2. Với côn tác kế toán. 74
Phần V: Kết luận. 76
1. Tóm tắt nội dung cơ bản của bản báo cáo này: 76
2. Đánh giá kết quả sau khi thực tập tại công ty. 77


Xem Thêm: công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ ở công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác hạch toán kế toán Nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ ở công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.