Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamLỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế thị trường phát triển kéo theo sự phát triển của hoạt động đầu tư tài chính. Từ vài năm trở lại đây, thông tin về hoạt động đầu tư tài chính đã không còn là mới lạ đối với Việt Nam, chúng diễn ra thường xuyên như một tất yếu của nền kinh tế. Cả các công ty thuộc sở hữu Nhà nước lẫn tư nhân, cả chính phủ lẫn các loại hình tổ chức kinh doanh khác đều tham gia hoạt động đầu tư tài chính cả trong nước lẫn ngoài nước.
Hoạt động đầu tư tài chính trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và kết nối ngày càng trở nên quan trọng. Trong xu thế này các tổ chức kinh tế có xu hướng liên doanh, liên kết với nhau để cùng tiến hành sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm với chi phí rẻ, tiết kiệm hơn mà hiệu quả lại cao hơn. Lợi thế do toàn cầu hóa mang lại là rất nhiều song cũng đầy những thách thức mà bản thân trong nó chứa đựng, và hoạt động đầu tư tài chính cũng nằm trong xu thế chung của thế giới.
Kế toán với chức năng, nhiệm vụ của mình là cung cấp thông tin kinh tế tài chính quan trọng, đáng tin cậy cho các nhà quản lý doanh nghiệp nói chung, tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nói riêng và các đối tượng có liên quan. Để đáp ứng được yêu cầu hạch một cách trung thực, đầy đủ, khách quan đòi hỏi kế toán cần phải tuân thủ các yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp kế toán hoạt động đầu tư tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế và với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt, đảm bảo độ tin cậy cao nhất đối với người sử dụng thông tin nhằm giúp họ đưa ra các quyết định đúng đắn trong tương lai.
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam là một trong những tập đoàn lớn của Việt Nam kinh doanh về mảng bưu chính, viễn thông. Hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư tài chính nói riêng rất phức tạp, kế toán đầu tư tài chính tại Tập đoàn tuy đã phản ánh được bản chất của nghiệp vụ nhưng vẫn còn tồn tại các hạn chế trong quá trình hạch toán cần được hoàn thiện.
Xuất phát từ lý do trên mà trong quá trình khảo sát tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu là:
“Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam”
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến kế toán hoạt động đầu tư tài chính, đồng thời qua khảo sát thực trạng về kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam để tìm ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân trong kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn này, từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu đề tài
· Đối tượng nghiên cứu đề tài
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng kế toán các khoản đầu tư tài chính của nhà đầu tư để cung cấp thông tin cho việc trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư không đề cập đến việc cung cấp thông tin cho việc trình bày bào cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời đề tài không nghiên cứu các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn.
Chỉ khảo sát kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam từ năm 2005 đến nay.
Thời gian ứng dụng các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam từ năm 2008.
· Phạm vi nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu lý luận về kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, thực trạng kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là: Phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê và phương pháp so sánh.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Hệ thống hoá và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
Khảo sát thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Đề tài hoàn thành hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, những nhà quản trị và những người làm kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

KẾT LUẬN
Hoạt động đầu tư tài chính không còn là hoạt động mới mẻ ở Việt Nam tuy nhiên hoạt động này luôn luôn vận động, biến đổi không ngừng theo xu hướng vận động của thế giới. Kế toán trong hoạt động phức tạp đó cũng không tránh khỏi những sai sót trong quá trình hạch toán. Trước thực tế đó, luận văn đã nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hành kế toán cũng như một số tài liệu khác để áp dụng vào kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Luận văn đã đề cập đến những vấn đề cơ bản sau:
Chương I, luận văn đã đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp. Chương này ngoài việc trình bày về khái niệm đầu tư tài chính, các hình thức đầu tư tài chính còn đề cập đến kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
Chương II, giới thiệu tổng quan về tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam, tổ chức bộ máy kế toán; trình bày về thực trạng hoạt động kế toán đầu tư tài chính tại Tập đoàn . Từ đó gợi mở phương hướng và giải pháp hoàn thiện.
Chương III, đã đề xuất phương hướng và giải pháp để hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn góp phần cho yêu cầu quản lý kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Tuy nhiên, kinh nghiệm và trình độ của cá nhân còn nhiều hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được sự góp ý của thầy cô, đồng nghiệp và các nhà chuyên môn để luận văn được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn TS. Đoàn Vân Anh đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.