Tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất vào tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công ty bao bì nhựa Sài Gòn

LỜI MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài


Lịch sử kế toán trải qua rất nhiều thời kỳ cơ bản khác nhau như thời kỳ mà công việc của kế toán gắn liền với những phương pháp, kỹ thuật thu thập thông tin giản đơn các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh mang tính thống kê lại tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu thập, lợi nhuận ở phạm vi hẹp về tình hình hoạt động kết quả kinh doanh chuyển sang thời kỳ phát triển vượt bậc của sự tính toán bằng khoa học hiện đại về kỹ thuật. Xét trên diện rộng vi mô sự thay đổi này làm đảo lộn lại toàn bộ hệ thống kế toán trước đây nó có sự ảnh hưởng và tầm quan trọng rất lớn đối với hệ thống kế toán. Xét trên diện hẹp vi mô đối với các công ty sự thay đổi này cũng làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của bản thân mình do bởi hệ thống kế toán thay đổi sẽ làm cho sự cạnh tranh về sản phẩm thay đổi như chất lượng và giá cả của sản phẩm. Những nhân tố chất lượng và giá cả dựa trên cơ sở hao phí về lao động sống và lao động cá biệt của doanh nghiệp.
Tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đánh giá nhiều mặt hoạt động của doanh nghiệp nó phản ảnh một cách tổng quát về mặt kinh tế, kỹ thuật, tổ chức quản lý. Mặt khác nó còn lại cơ sở để định giá bán cho sản phẩm, phân tích chi phí và là căn cứ để xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên để xác định đúng được những nhân tố trên điều cấp thiết đối với mỗi nhà quản trị là đưa ra được những phương pháp cụ thể xây dựng, tổ chức và tính toán được chi phí và giá thành của sản phẩm sao cho chính xác.
Chính từ tính cấp thiết như trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công Ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn” nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề về lý luận và sự

ứng dụng vào thực tiễn hiện tại của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn.
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn


Chuyên đề đã phần nào góp phần làm rõ về cơ sở lý luận và áp dụng thực tiễn về chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm về sản xuất bao bì nhựa trong Cty Nhựa Sài Gòn. Đặc biệt là đã đưa ra được phương pháp tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) thay vì trước đây sử dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm trên cơ sở khối lượng.
Thực tế cho thấy phương pháp tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở khối lượng không phải là một phương pháp mới trên thế giới xong lại là một phương pháp mới đối với nền kế toán của việt nam. Tuy nhiên phương pháp tính toán này đã được đúc kết những kinh nghiệm quản lý của các nước có hiệu quả nên nó có tính chất đặc thù chung và đặc thù riêng của nó.
3. Mục đích


Nhằm một bước cải thiện hơn về mặt lý luận tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC). Mặt khác đưa ra phương pháp tính toán mới mẻ hơn so với phương pháp cũ đã được áp dụng mà không mang lại hiệu quả cao tại Công ty Bao Bì nhựa sài gòn nhằm góp phần thúc đẩy việc duy trì, phát triển lâu dài của Công ty. Bên cạnh đó đề tài còn đưa ra được sự khác biệt lớn giữa phương pháp tính giá thành trên cơ sở khối lượng và phương pháp trên cơ sở hoạt động (ABC).
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đề tài nghiên cứu về mặt lý luận và vận dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công ty Bao Bì Nhựa Sài gòn.

5. Phương pháp nghiên cứu


Chuyên đề đã sử dụng phương pháp tổng hợp để nghiên cứu như phương pháp thống kê, chọn mẫu, so sánh, phân tích, quan sát. Nhưng phương pháp mang tính chủ đạo vẫn là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
6. Đóng góp mới của đề tài


Đưa ra được cơ sở lý luận và vận dụng có tính sáng tạo (dựa trên nền tảng) một số nội dung kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn.
Chỉ ra được những nhược điểm quan trọng về tổ chức hệ thống chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động qua đó đưa ra được phương pháp có tính khả
thi hơn nhằm đắp ứng được yêu cầu của nhà quản lý


7. Bố cục Luận văn gồm 3 nội dung chính .


™ Chương 1 : Cơ sở lý luận về việc tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động.
™ Chương 2 : Thực trạng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành


sản phẩm tại Công ty bao bì nhựa sài gòn.


™ Chương 3 : Phương hướng tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công ty bao bì nhựa sài gòn.KẾT LUẬN
Ngày nay khi nền kinh tế thế giới hội nhập toàn cầu đòi hỏi ở mỗi nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có những nhạy cảm hơn nữa trong vấn đề kinh doanh cũng như quản lý doanh nghiệp của mình. Do bởi nếu chúng ta không đi theo kịp tiến độ nền kinh tế thế giới nền kinh tế của chúng ta sẽ bị tụt hậu rất nhiều và kéo theo đó biết bao hậu quả sẽ xảy ra. Nhưng bằng những biện pháp gì thì đó luôn là một nhiệm vụ khó khăn đối với tất cả những ai đã và đang đi theo con đường này.
Chúng ta hội nhập tức là nền kinh tế chỉ có một con đường duy nhất phải đi theo đó là con đường kinh tế chung của nhân loại. Trong lĩnh vực nào cũng vậy đặc biệt là lĩnh vực kế toán tài chính. Nếu chúng ta cứ mãi giữ lại những quy luật cũ như những phương pháp tính giá thành trên cơ sở khối lượng mà không thay đổi phương pháp tính sao cho phù hợp với thực tế cũng như phù hợp với phương pháp tính của các nước đang phát triển thì chúng ta sẽ không thực sự biết được sản phẩm mình sản xuất ra đã, đang, sẽ đi đến đâu và việc định giá bán sản phẩm như thế nào để có thể duy trì sự tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp mình.
Vì vậy trong luận văn này tôi đã mạnh dạn đưa ra phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động. Tuy đối với thế giới đó không phải là phương pháp mới song đối với việt nam phương pháp này quả chưa được ứng dụng nhiều vào thực tế ngoại trừ những công ty được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Trong Luận văn này có một số điểm mới như sau:


™ Nêu ra được các mặt tồn tại của việc tổ chức chi phí và tính giá thành theo phương pháp truyền thống.
™ Vận dụng phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tạo ra được những
thay đổi về bản chất của từng loại sản phẩm.
Mặc dù có nhiều cố gắng trong tìm tòi, học hỏi cũng như nghiên cứu song thực tế luận văn không tránh khỏi được những khiếm khuyết. Kính mong nhận được sự cảm thông sâu sắc từ quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ và đóng góp ý kiến để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa kiến thức chuyên môn của mình sau này.


Xem Thêm: Tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất vào tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất vào tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công sẽ giúp ích cho bạn.