Hoàn thiện những vấn đề cơ bản về lý luận kế toán bán hàng trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế tại Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ.
PHẦN MỞ ĐẦU
Từ sau Đại hội VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam , chúng ta đã thực hiện đổi mới về cơ chế quản lý từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị truờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Lý luận và thực tiễn của nền kinh tế những năm qua đã khẳng định việc chuyển đổi đó là đúng đắn. Nền kinh tề đuợc phát triển theo cơ chế thị truờng có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch,chính sách, và các công cụ khác
Trong nền kinh tế thị truờng,bán hàng có thể coi là nhiệm vụ quan trọng, là vấn đề “sống còn” đối với mỗi doanh nghiệp. Có tiêu thụ được hàng hóa, doanh nghiệp mới có thu nhập bù đắp chi phí và tiếp tục chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Vậy làm thế nào để thực hiện tốt công tác bán hàng?. Ngoài những vấn đề quan trọng là phải tổ chức tốt nguồn hàng, nghiên cứu tình hình thị trường .thì còn một vấn đề không kém phần quan trọng là phải quản lý tốt công tác bán hàng. Sự thay đổi của cơ chế thị truòng dẫn đến sự thay đổi về mục đích và yêu cầu của quản lý. Kế toán với tư cách là công cụ quan trọng để quản lý nền knh tế nói chung và tại từng doanh nghiệp nói riêng cũng phải được hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu mới. Hoàn thiện lý luận về kế toán và việc thực hiện công tác kế toán ở từng doanh nghiệp được đặt ra như một yêu cầu cần thiết. Là một bộ phận của công tác kế toán, kế toán bán hàng cũng phải được hoàn thiện không những về vấn đề lý luận mà cả về việc áp dụng vào từng doanh nghiệp. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là: Hoàn thiện những vấn đề cơ bản về lý luận kế toán bán hàng trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế tại Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ.
Chuyên đề này gồm có hai phần:
- Phần lý luận về nghiệp vụ kế toán bán hàng
- Phần thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ.


Xem Thêm: Hoàn thiện những vấn đề cơ bản về lý luận kế toán bán hàng trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện những vấn đề cơ bản về lý luận kế toán bán hàng trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế tại sẽ giúp ích cho bạn.