Đánh giá về vai trò của NHTM trong hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay
Lời mở đầu

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó Ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng.
Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò là người thủ quỹ cho toàn xã hội. Ngân hàng là tổ chức cung cấp tín dụng và nhiều dịch vụ ngân hàng thuận tiện cho các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế đăc biệt là các chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của chính phủ. Do đó có thể nói ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất.
Ngân hàng thương mại tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán từ rất lâu. Ngày nay vai trò đó ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Trong giai đoạn đầu hình thành thị trường chứng khoán ở nước ta, các ngân hàng thương mại đã tham gia với nhiều hoạt động có hiệu quả song vẫn chưa khai thác hết tiềm lực tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ,trình độ, nghiệp vụ giao dịch cho thị trường non trẻ này.
Hoạt động của ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán là hai mặt của một vấn đề phức tạp. Nó có tác động mạnh mẽ và rất nhậy cảm lẫn nhau.Điều đó luôn đặt ra cho ngân hàng thương mại phải thể hiện vai trò tích cực trong việc điều hoà cung cầu chứng khoán, cung cấp thêm nhiều dịch vụ để hạn chế những bất lợi nhằm phát triển thị trường chứng khoán.

Mục lục

Lời mở đầu 1

Phần 1: vai trò của NHTM trên Thị trờng chứng khoán (TTCK) 2

1.1. Tổng quan về NHTM 2
1.1.1. Khái niệm và các hoạt động cơ bản của NHTM 2
1.1.2. Vị trí của NHTM trong hệ thống tài chính 3
1.1.3. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển kinh tế 3
1.2. Tổng quan về thị trờng chứng khoán ( TTCK ) 4
1.2.1. Khái niệm 4
1.2.2. Cơ cấu tổ chức của thị trờng chứng khoán 5
1.2.3. Hàng hoá trên TTCK
1.2.4. Các chủ thể trên TTCK
1.3. Vai trò của ngân hàng thơng mại trên thị trờng chứng khoán 7
1.3.1. NHTM tạo hàng hoá cho TTCK 7
1.3.2. NHTM là cầu nối giữa nhà đầu t và thị trờng chứng khoán 11
1.3.3. Vai trò đầu t trực tiếp trên TTCK của NHTM 15
1.3.4. Hoạt động của ngân hàng thơng mại tạo tính thanh khoản cho TTCK 16
1.3.5. NHTM góp phần điều hoà cung cầu, ổn định thị trờng chứng khoán 17
1.3.6. Sự tham gia cuả NHTM góp phần đảm bảo nguyên tắc hoạt động của TTCK 18

Phần 2: Đánh giá về vai trò của NHTM trong hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay 19
2.1. Thực trạng về TTCK Việt Nam hiện nay 19
2.2. Thực trạng về vai trò của NHTM trong TTCK Việt Nam 20
2.2.1. Cơn sốt cổ phiếu ngân hàng thơng mại 20
2.2.2. Kế hoạch CPH ngân hàng 25
2.2.3. Thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nớc 26
2.2.4. Vai trò đầu t trực tiếp của NHTM 27
2.2.5. Thực trạng về vai trò của công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng đối với TTCK nớc ta 27
2.2.6. Một số dịch vụ của NHTM nhằm hỗ trợ cho TTCK 29
2.2.7. NHTM góp phần điều hoà cung cầu và ổn định TTCK 29
2.3. Hạn chế và nguyên nhân khiến các NHTM cha phát huy đợc vai trò phát triển TTCK 30
2.4. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của NHTM trong việc phát triển TTCK Việt Nam 30

Kết luận 32

Tài liệu tham khảo 33


Xem Thêm: Đánh giá về vai trò của ngân hàng thương mại trong hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá về vai trò của ngân hàng thương mại trong hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiệ sẽ giúp ích cho bạn.