Đề xuất và các giải pháp kiềm chế lạm phát


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường đầy sôi động và cạnh tranh gay gắt hiện nay, lạm phát đang là một vấn đề bất cập nhất mà cả thế giới quan tâm. Nó không chỉ như một bóng ma ám ảnh làm kinh hoàng tất cả các siêu cường kinh tế mà nó còn là mối đe dọa nguy hiểm của sự phát triển kinh tế xã hội mọi quốc gia. Bởi lạm phát ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới lao động. Mà nguyên nhân sâu sa của lạm phát là do các chính sách tiền tệ và chính sách tài chính của nhà nước. Và để khắc phục những hậu quả do lạm phát gây ra, Nhà nước và Chính phủ cần phải đưa ra một số các giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế mức độ lạm phát tiền tệ trong nước. Các nhà kinh tế, các doanh nghiệp muốn thu lợi nhuận cao và đứng vững trên thị trường phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt những vấn đề của nền kinh tế mới, để có thể nhạy bén trước tình hình kinh tế trong và ngoài nước.

MỤC LỤC

A. Lời mở đầu

B. Nội dung

I. Lý thuyết

1.Khái niệm lạm phát
2.Các mức lạm phát
1.1 Lạm phát vừa phải
1.2 Lạm phát phi mã
1.3 Siêu lạm phát
3.Nguyên nhân và các tác động của lạm phát
3.1 Nguyên nhân
3.2 Các tác động của lạm phát
3.2.1Tác động đến sự phân phối lại thu nhập và của cải
3.2.2Tác động đến giá cả, sản lượng, việc làm

II.Thực trạng lạm phát ở Việt Nam
1.Giai đoạn những năm 80 đến nay
1.1Giai đoạn 1976- 1980
1.2Giai đoạn 1980- 1988
1.3Giai đoạn từ 1989 đến nay

III.Đề xuất và các giải pháp kiềm chế lạm phát
1. Đề xuất
2. Các giải pháp kiềm chế lạm phát
2.1 Giá của chính sách chống lạm phát
2.2.1Các giải pháp giảm tỷ lệ lạm phát
2.2.2Các giải pháp tác động vào tổng cầu
2.2 Các giải pháp tác động vào tổng cung

C. Kết luận


Xem Thêm: Đề xuất và các giải pháp kiềm chế lạm phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất và các giải pháp kiềm chế lạm phát sẽ giúp ích cho bạn.