Kế toán tiền lương với người lao động

Kế toán tiền lương với người lao độngLỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hiện đại hoá nền kinh tế. Một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, một nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, mức độ tăng trưởng trung bình 8%GDP luôn duy trì sau những năm đổi mới, tỷ lệ lạm phát dưới một con số và có thể khống chế được. Đảng và Nhà nước ta nêu rõ, là phải đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, chính trị- xã hội, kinh tế của đất nước. Một trong những đổi mới đó là Nhà nước đã quyết định các nghành, các doanh nghiệp phải tự tiến hành hạch toán kinh doanh. Để tiến hành hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải tổ chức kế toỏn lao động tiền lương. Tổ chức kế toán tiền lương có một ý nghĩa rất quan trọng, nó tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển như nâng cao năng suất lao động của người lao động, khuyến khích lao động sáng tạo, là cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối lao động. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp có thể phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm một cách chính xác và hợp lý. Tổ chức kế toỏn tiền lương tốt còn giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ phần thu ngân sách.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán hợp lý tiền lương, cùng với việc nghiên cứu lý luận về kế toán tiền lương và tìm hiểu thực trạng cơ chế quản lý tiền lương ở Việt Nam để đánh giá những mặt được của nó và những tồn tại em đã lựa chọn đề tài “Kế toán tiền lương với người lao động” để nghiên cứu với mong muốn góp phần nhỏ bé nhằm hoàn thiện tổ chức kế toỏn tiền lương ở nước ta. Song vì em mới chỉ là một sinh viên với một lượng kiến thức thu lượm được ở các thầy cô và qua sách vở, báo trí .còn thiếu nhiều kinh nghiệm về thực tế nên trong quá trình nghiên cứu, trình bầy sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn đọc để đề án được hoàn thiện hơn.
Trong chuyên đề này ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục và mục lục em xin được trình bày kết cấu đề ỏn với ba phần như sau:
Lời nói đầu
Phần I: Cơ sở lý luận chung về tiền lương
Phần II: Thực trạng chế độ kế toán tiền lương tại Việt Nam
Phần III: Phương hướng hoàn thiện Kế toán tiền lương với người lao động
Lời kết
Phụ lục: Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

Lời nói đầu. 1
phần I: CƠ SỞ lý luận chung về tiền lương. 3
1.1- Khái niệm và bản chất của tiền lương. 3
1.2 - Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiền lương. 5
1.2.1- Vai trũ của kế toán tiền lương. 5
1.2.2- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương. 6
1.3 - Các hình thức trả lương. 6
1.3.1 - Hình thức trả lương theo thời gian. 7
1.3.2 - Hình thức trả lương theo sản phẩm. 9
1.3.3 - Quỹ tiền lương. 11
Phần II: THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI VIỆT NAM 12
2.1 - Kế toán chi tiết tiền lương. 12
2.1.1 - Hạch toán số lượng lao động. 12
2.1.2 - Hạch toán sử dụng thời gian lao động. 12
2.1.3 - Hạch toán kết quả lao động. 13
2.1.4 - Tính lương, tính thưởng và lập bảng thanh toán lương. 14
2.2 - Kế toán tổng hợp tiền lương. 23
2.2.1 - Tài khoản sử dụng. 23
2.2.2 - Trình tự hạch toán. 24
phần III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 28
3.1- Đặc điểm kế toán tiÒn l­¬ng cña mét sè n­íc trên thế giới 28
3.2- So sánh Kế toán tiền lương Quốc tế với Kế toán tiền lương tại Việt Nam. 29
3.3- So sánh giữa các Chế độ Kế toán của Việt Nam về tiền lương. 29
3.3.1- So sánh về các chứng từ sử dụng. 29
3.3.2- So sánh về các tài khoản sử dụng. 30
3.3.2- So sánh về cách hạch toán. 31
3.3.3- Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương với người lao động tại Việt Nam 31
kÕt luËn. 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35


Xem Thêm: Kế toán tiền lương với người lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương với người lao động sẽ giúp ích cho bạn.