Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Kim TínPHỤ LỤC
Tên chuyên đề: Hach toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Kim Tín
Lời mở đầu:
1.Ý nghĩa của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Nội dung đề tài gồm 3 phần chính:
Phần I: Khái quát chung về công ty Cổ Phần Kim Tín
Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Kim Tín
Phần III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Kim Tín.
Phần I: Tổng quan về công ty Cổ Phần Kim Tín
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Kim Tín.
1.11 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Kim Tín.
1.12 Chức năng, lĩnh vực kinh doanh.
1.13 Nhiệm vụ
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Kim Tín( Hoạt động thương mại của công ty)
1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần Kim Tín
1.31 Bộ máy quản lý
1.32 Chức năng nhiệm của các phòng ban.
1.4 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Kim Tín.
1.41 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
- Sơ đồ bộ máy kê toán của công ty
- Chức năng nhiệm vụ của kế toán.
1.42 Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán tại công ty.
Hình thức kế toán.
Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán.
Hệ thống báo cáo.
1.43 Đặc điểm kinh tế tài chính khác.

Phần III
Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Kim Tín.
2.1 Đặc điểm lao động, quỹ lương và yêu cầu quản lý lao động , quỹ lương.
2.11 Đặc điểm về lao động.
2.12 Đặc điểm về quỹ lương, quỹ BHXH, KPCĐ
2.13 Các hình thức trả lương.
2.2 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương BHXH , BHYT, KPCĐ
2.3 Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động.
2.4 Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động.
Phần III
Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Kim Tín.
1. Nhận xét về tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty cổ phần Kim Tín.
2. Tính tất yếu của việc hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty .
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty
4. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động.

LỜI MỞ ĐẦU
------***------
Những năm qua, cùng với sự phát triển không ngừng của các thành phần kinh tế, cùng với sự biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thị trường đã làm cho bộ mặt đất nước có những thay đổi đáng kể. Cơ sở vật chất ngày càng tăng lên, thị trường hàng hoá phong phú đa dạng Làm cho đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bất kỳ một xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tiến hành sản xuất kinh doanh do vậy sản xuất kinh doanh đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một nước. Trong sản xuất kinh doanh, cũgn như mọi quản lý khác, quản lý tiền lương và phân phối tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng nhất là trong thời điểm hiện nay giá cả các mặt hang biến động theo từng ngày theo xu hướng toàn cầu hoá. Doanh nghiệp nào không trả lương phù hợp sẽ dẫn đến tình trạng nhân viên sẽ không làm việc ở doanh nghiệp đó nữa mà đi tìm những công ty có mức lương cao hơn khi đó doanh nghiệp sẽ phải tìm người mới mất chi phí đào tạo và hướng dẫn lúc đó hiệu quả công việc sẽ không cao.Về mặt lý luận, tiền lương nếu được sử dụng hợp lý, nó sẽ là đòn bẩy kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển, ngược lại, tiền lương và phân phối tiền lương sẽ trở thành nhân tố kìm hãm sản xuất. Vì vậy hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương là một nhu cầu cần thiết khách quan của mỗi doanh nghiệp.
Trong mục đích phát triển kinh tế đất nước đặc biệt là trong nền kinh tế hang hoá nhiều thành phần như hiện nay, việc đảm bảo lợi ích các nhân ngươi lao động là một động lực cơ bản khuyến khích sự phấn đấu nỗ lực, phấn đấu sang tạo trong sản xuất, chính vì vậy công tác thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng không thể thiếu được trong công tác hạch toán tốt công tác này, doanh nghiệp không chỉ điều hoà giữa lợi ích của mình với lợi ích người lao động mà còn là nhân tố góp phần cung cấp những thong tin đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình đi vào guồng máy chung của xã hội trong cơ chế mới. Tuy nhiên tiền lương chỉ thực sự phát huy tác dụng của nó khi hình thức tiền lương được áp dụng thích hợp nhất, sát thực với tình hình thực tế của các đơn vị sản xuất kinh doanh, đúng nguyên tắc qui định của Nhà nước , và khả năng cống hiến của mỗi người.
Công ty CP Kim Tín là một công ty cổ phẩn. Thế nên mục tiêu chính của công ty là sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận, thu lợi nhuận tối đa cho các cổ đông, trên cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh, cùng với sự đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh theo xu hướng ngày càng phát triển công ty mong muốn đưa hang hoá chất lượng cao với chi phí thấp nhất đến tận tay người tiêu dung một cách nhanh nhất, đồng thời từng bước thực hiện các hình thức phân phối tiền lương, nhằm đảm bảo sự công bằng hợp lý, tạo ra động lực thúc đẩy người lao động làm việc hăng hái và có trách nhiệm với công việc đưa công ty ngày một phát triển có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Vận dụng các kiến thức đã học được tại trường KTQD, được sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty, các phòng ban chức năng của công ty, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Gái, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu mạnh dạn viết chuyên đề “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Kim Tín” .
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm có 03 phần:
Phần I: Khái quát chung về công ty Cổ Phần Kim Tín.
Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phẩn Kim Tín.
Phần III: Nhận xét và kiến nghị hoản thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tịa công ty Cổ Phần Kim Tín.


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Kim Tín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Kim Tín sẽ giúp ích cho bạn.