Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Kim Tín


Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Kim TínLỜI NÓI ĐẦU
------***------
Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ thuộc vốn lưu động của doanh nghiệp.
Xuất phát từ bản chất của hạch toán kế toán, chức năng chính của nó là phản ánh Giám đốc các mặt hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị. Do đó thông tin của kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động quản lý. Một trong những vai trò của thông tin kế toán được biểu hiện cụ thể: Thông tin của hạch toán kế toán luôn là thông tin hai mặt của một hoạt động hoặc của một quá trình kinh tế cụ thể như vốn, nguồn vốn, thu nhập, phân phối thu nhập, thu, chi
Mục đích của công tác hạch toán vốn bằng tiền nhằm nghiên cứu quá trình vận động của tiền, giúp cho nhà quản lý có một cái nhìn khái quát quá trình lưu chuyển tiền tệ tại đơn vị để đưa ra những quyết định kinh doanh tại những thời điểm thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Nhằm tạo điều kiện để thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên được tiếp xúc với những vấn đề do thực tiễn xảy ra, đảm bảo thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội, lý luận đi đôi với thực tiễn. Đồng thời tạo cho sinh viên rèn luyện tác phong của người cán bộ quản lý, của nhà quản trị thương mại, rèn luyện kỷ luật, ý thức lao động. Bộ môn Kế toán thuộc Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã tổ chức đợt thực tập cho sinh viên khoa từ ngày 20/01/2008 đến ngày 30/04/2008 trong đó đợt thực tập tổng hợp gồm 5 tuần đầu và thực tập chuyên đề trong thời gian còn lại. Đước sự giúp đỡ của Công ty CP Kim Tín và thầy giáo hướng dẫn, em đã có điều kiện tham gia đợt thực tập này. Qua đợt thực tập tổng hợp trong 5 tuần đầu, em đã có cơ hội tìm hiểu và có một cái nhìn khái quát quá trình hoạt động và phát triển của Công ty CP Kin Tín.
Trong quá trình thức tập tại Công ty CP Kim Tín, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình của cán bộ trong Công ty và sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn. Tuy đã có nhiều cố gắng học hỏi, nghiên cứu và tìm hiểu để hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này, song do thời gian và kinh nghiệm chưa nhiều nên bản báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Công ty và thầy giáo hướng dẫn để bản Báo cáo thực tập tổng hợp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU
1. Ý nghĩa của đề tài
2. Múc đích nghiên cứu
3. Nội dung đề tài gồm 3 phần chính:
Phần I: Khái quát chung về Công ty CP Kim Tín.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty CP Kim Tín.
Phần III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty CP Kim Tín.
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CP KIM TÍN
VỚI KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1.1:Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Kim Tín.
1.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Kim Tín.
1.1.2: Chức năng.
1.1.3: Nhiệm vụ.
1.2: Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Kim Tín.
1.3: Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công ty CP Kim Tín.
1.3.1: Bộ máy quản lý.
1.3.2: Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
1.4: Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Kim Tín
1.4.1: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
+ Hình thức kế toán
+ Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán
+ Hệ thống báo cáo
1.4.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán


PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN
2.1: Các hình thức Vốn bằng tiền và phương thức hạch toán
2.1.1: Các hình thức Vốn bằng tiền
2.1.2: Phương thức hạch toán
2.2: Kế toán Quỹ tiền mặt.
2.2.1: Nội dung Quỹ tiền mặt
2.2.2: Nguyên tắc kế toán Quỹ tiền mặt
2.2.3: Phương pháp kế toán Quỹ tiền mặt
+ Chứng từ, sổ sách sử dụng
+ Tài khoản sử dụng
+ Trình từ ghi sổ
2.3 Kế toán Tiền gửi Ngân hàng.
2.3.1: Nội dung Tiền gửi Ngân hàng
2.3.2: Nguyên tắc kế toán Tiền gửi Ngân hàng
2 3.3: Phương pháp kế toán Tiền gửi Ngân hàng
+ Chứng từ, sổ sách sử dụng
+ Tài khoản sử dụng
+ Trình từ ghi sổ
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN
1.Nhận xét về tình hình hạch toán Vốn bằng tiền tại Công ty CP Kim Tín.
2.Tính tất yếu của việc hoàn thiện công tác hạch toán Vốn bằng tiền tại Công ty CP Kim Tín.
3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán Vốn bằng tiền tại Công ty CP Kim Tín.


Xem Thêm: Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Kim Tín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Kim Tín sẽ giúp ích cho bạn.