Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh_Lời nói đầu_
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo khuynh hướng XHCN, cùng với hàng loạt chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, làm cho Nhà nước ta đã và đang chuyển biến sâu sắc và toàn diện, bộ mặt đất nước đang đổi mới từng ngày từng giờ. Đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi đó chính là sự phấn đấu không mệt mỏi của các ngành kinh tế đặc biệt là ngành sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp sẽ trở thành một mặt trận quyết định trong công cuộc đổi mới cơ chế thị trường hiện nay, nhất là trong điều kiện thực hiện nền kinh tế mở, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cần thiết để hội nhập nền kinh tế trong khu vực và thế giới.
Để có thể theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới đặc biệt là nền kinh tế thị trường, với sự đa dạng hoá của các thành phần kinh tế, với tính năng vốn có của cơ chế thị trường đã tạo ra một bối cảnh môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau. Để tồn tại và đứng vững trong cuộc cạnh tranh đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực vượt bậc với những bước bứt phá mới, phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất (từ khi doanh nghiệp bỏ vốn ra đến khi doanh nghịêp thu hồi vốn về) làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí bỏ ra là thấp nhất? Là một câu hỏi đối với tất cả các doanh nghiệp, có như vậy doanh nghiệp mới đảm bảo có lãi, cải thiện đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà Nước, tăng tích luỹ và thực hiện tái sản xuất mở rộng.
Như vậy: Một yêu cầu đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp là đảm bảo chặt chẽ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (NVL, CCDC) chiếm tỷ trọng lớn nhất là tropng tổng chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giá thành sản phẩm, chính vì lẽ đó mà các doanh nghiệp phải luôn quan tâm tới việc tiết kiệm chi phí NVL, CCDC giảm tiêu hao NVL, CCDC trong quá trình sản xuất song vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, có như vậy sản phẩm làm ra mới đủ sức cạnh tranh trong thị trường.
Xuất phát từ hình thức đó, trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh cùng với kiến thức đã học ở trường, em nhận thấy tầm qua trọng của công tác kế toán NVL và CCDC, nhằm tìm hiểu rõ hơn về thực tiễn công tác kế toán NVL, CCDC, từ đó em xin chọn đề tài “Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh” cho bài luận văn của mình.

_Lời nói đầu_. 1
CHƯƠNG1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HƯNG THỊNH 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công. 3
1.2. Một số đặc điểm của Công ty. 5
1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty. 5
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. 6
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 11
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty. 12
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 12
1.4.2. Tình hình tổ chức kế toán. 15
1.4.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 16
1.4.4. Liên độ kế toán và kỳ kế toán: 16
1.5. Một số đánh giá chung về việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh. 17
Chương 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH LÁT HOA VÀ MÁ PHANH Ô TÔ HÀ NỘI 19
2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Nhà Máy. 19
2.1.1. Đánh giá sự biến động về tổng tài sản. 19
2.1.2. Xem xét ba mối quan hệ cân đối lớn . 20
2.2. Phân tích cơ cấu tài sản. 25
2.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn. 29
2.4. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 32
2.5. phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 35
2.5.1. Phân tích tình hình thanh toán. 35
2.5.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán. 40
2.6. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 48
2.6.1. Phân tích hệ thống chỉ tiêu tổng quát. 48
2.6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 51
2.6.2.1. Phân tích hiệu ủa sử dụng vốn cố định (tài sản cố định). 51
2.6.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 53
2.7. Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính tại Nhà Máy Gạch Lát Hoa và Má Phanh Ô Tô Hà Nội. 56
2.7.1 Những kết quả đạt được. 56
2.7.2. Những tồn tại cần được giải quyết. 57
Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH LÁT HOA VÀ MÁ PHANH Ô TÔ HÀ NỘI 58
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển. 58
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Nhà Máy Gạch Lát Hoa và Má Phanh Ô Tô Hà Nội. 60
3.2.1. Về phía Nhà Máy. 60
3.2.2. Về phía Nhà Nước. 64
Kết luận. 65


Xem Thêm: Hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và sẽ giúp ích cho bạn.