Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của thanh tra NHNN Việt Nam đối với các NHTM quốc doanh
LỜI NÓI ĐẦU​

Một hệ thống ngân hàng hoạt động tốt phụ thuộc một phần vào sự điều khiển của Ngân Hàng Trung Ương ( NHTƯ ) hay nói một cách khác rộng hơn là phụ thuộc vào sự tín nhiệm của khách hàng - đó là số tiền gửi của anh ta được cất giữ một cách tốt nhất và nhanh chóng được rút tiền ra khi cần thiết. Trách nhiệm chính của các ngân hàng là phải cư xử như những công dân tốt trong kinh doanh: dù khả năng sinh lời vẫn được coi là mối quan tâm chính, nhưng đôi khi phải gác điều này lại để ưu tiên cho những nguyên tắc đạo đức có tính đến lợi ích của những người khác–những khách hàng của ngân hàng.
Để hệ thống ngân hàng hoạt động theo đúng định hướng, chính sách, pháp luật, giữ gìn kỉ cương, trật tự trong quản lý, thanh tra giám sát của NHTƯ là một công cụ quan trọng để thực hiện sự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước là thanh tra nhà nước chuyên ngành về ngân hàng, được tổ chức thành một hệ thống thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nước. Thanh tra ngân hàng có nhiệm vụ quan trọng là thanh tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách tiền tệ về hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, nhằm duy trì sự ổn định của giá trị đồng tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại là một vấn đề quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, phục vụ việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Do vậy, với lượng kiến thức còn hạn hẹp nên trong phạm vi bài tiểu luận này em chỉ đề cập đến một số vấn đề chung nhất, cơ bản nhất về thanh tra ngân hàng đối với các ngân hàng thương mại và một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra của Ngân hàng Nhà nước hiện nay.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I : Lý luận chung về thanh tra, giám sát của NHTƯ đối với các NHTM quốc doanh.


1. Tầm quan trọng của hoạt động thanh tra đối với các NHTM
2. Nội dung hoạt đông thanh tra của NHTƯ đối với các NHTM
3. Phương thức thanh tra của NHTƯ đối với các NHTM

Phần II :Thực trạng hoạt động của thanh tra NHNN Việt nam trong thời gian qua

1. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của thanh tra NHNN đối với các NHTM quốc doanh
2. Kết quả thanh tra, giám sát của NHTƯ đối với các NHTM quốc doanh
3. Những hạn chế trong công tác thanh tra của NHNN đối với các NHTM quốc doanh
4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tranh tra của NHTƯ đối với các NHTM quốc doanh

Phần III:Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của thanh tra NHNN Việt Nam đối với các NHTM quốc doanh

I/. Một số giải pháp chung mang tính xuyên suốt toàn bộ hoạt động của hệ thống thanh tra ngân hàng
II/. Đổi mới nội dung và phương pháp thanh tra của NHNN đối với các NHTM quốc doanh
1. Đổi mới và hoàn thiện phương thức giám sát từ xa
2. Đổi mới và hoàn thiện phương thức thanh tra tại chỗ

Kết luận


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của thanh tra NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng thương m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của thanh tra NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng thương m sẽ giúp ích cho bạn.